Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
55.691B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.025M
Khối lượng
+0.97%
Thay đổi
+8.54%
Hiệu suất Tháng
+18.13%
Hiệu suất Năm
+14.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACACREDIT AGRICOLE
12.612 EUR+1.27%7.32M1.1636.408B EUR6.451.95 EUR8.33%Tài chính
Theo dõi
ALHYPHIPAY GROUP
8.00 EUR+7.53%2.082K0.6939.688M EUR−0.99 EUR−478.59%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CAFCRCAM PARIS ET IDF
67.58 EUR−0.32%3660.37551.963M EUR6.829.91 EUR4.51%Tài chính
CAT31CA TOULOUSE 31 CCI
67.00 EUR+1.04%340.1695.492M EUR4.96%Tài chính
CCNCRCAM NORM.SEINE
76.49 EUR−0.01%2641.0280.591M EUR5.7713.25 EUR5.36%Tài chính
CIVCRCAM ILLE-VIL.CCI
62.99 EUR−0.80%3361.51141.982M EUR6.0010.50 EUR3.79%Tài chính
CMOCRCAM MORBIHAN CCI
67.50 EUR−0.74%150.08107.119M EUR5.0013.50 EUR4.36%Tài chính
CRAVCRCAM ATL.VEND.CCI
84.89 EUR−0.11%1410.50105.81M EUR6.2313.62 EUR4.74%Tài chính
CRBP2CRCAM BRIE PIC2CCI
17.360 EUR−0.23%1.586K0.50289.095M EUR5.523.15 EUR5.88%Tài chính
CRLACRCAM LANGUED CCI
48.000 EUR−2.44%6191.3988.304M EUR5.279.11 EUR5.79%Tài chính
CRLOCRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI
58.50 EUR+0.86%1000.5458.687M EUR6.359.22 EUR5.13%Tài chính
CRSUCRCAM SUD R.A.CCI
124.00 EUR0.00%280.1980.405M EUR5.4122.94 EUR5.02%Tài chính
EDENEDENRED
53.20 EUR+1.03%309.067K0.7113.242B EUR33.671.58 EUR+47.96%1.88%Tài chính
Mua
MLEROEUROLAND CORPORATE
2.34 EUR−10.00%600.217.071M EUR7.25%Tài chính
WLNWORLDLINE
15.550 EUR−1.27%2.106M0.914.395B EUR10.791.44 EUR+68.23%0.00%Tài chính
Mua