Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

51
Cổ phiếu
473.127B
Giá trị vốn hóa thị trường
342
Khối lượng
+0.46%
Thay đổi
+2.77%
Hiệu suất Tháng
+18.82%
Hiệu suất Năm
+3.24%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Hợp đồng khoan108.95BEUR1.93%2.14%1654
Kỹ sư & Xây dựng114.169BEUR3.28%−0.01%1.089K34
Dịch vụ Môi trường59.737BEUR1.72%−0.28%1803
Đường ống dẫn dầu khí151.186BEUR6.10%0.04%626
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu39.085BEUR1.48%0.13%14