Các công ty của Các công ty Hồng Kông hoạt động trong một ngành: Apparel/Footwear

Danh sách sau có Các công ty Hồng Kông hoạt động trong cùng ngành, Apparel/Footwear. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1004CHINA SMARTER ENERGY GP HLDGS LTD
0.017 HKD0.00%534K0.13159.364M HKD−0.01 HKD+83.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1025KNT HOLDINGS LTD
0.280 HKD−3.45%3.8M0.44235.881M HKD−0.03 HKD+42.91%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1028C.BANNER INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.160 HKD−0.62%277K4.06332.32M HKD8.120.02 HKD−46.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1100MAINLAND HEADWEAR HLDGS
1.60 HKD+0.63%26K0.54686.663M HKD3.910.41 HKD+56.53%5.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1121GOLDEN SOLAR NEW ENERGY TECHNOLOGY
3.89 HKD+1.83%264K0.597.063B HKD−0.12 HKD−58.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1146CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED
0.085 HKD+7.59%4K0.00279.048M HKD−0.08 HKD−90.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1152MOMENTUM FINANCIAL HOLDINGS LTD
0.063 HKD0.00%150K0.1361.866M HKD1.970.03 HKD+14.75%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1170KINGMAKER FOOTWEAR HLDGS
0.80 HKD0.00%4K0.08537.353M HKD11.640.07 HKD+554.29%5.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
122CROCODILE GARMENTS
0.132 HKD+1.54%300K2.36187.614M HKD−0.09 HKD−5017.65%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1234CHINA LILANG LIMITED
4.24 HKD+1.19%567K0.905.077B HKD9.760.43 HKD−20.54%7.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1247MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.94 HKD0.00%192K0.32148.685M HKD56.970.02 HKD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1346LEVER STYLE CORPORATION
0.86 HKD+1.18%12K0.03549.626M HKD4.580.19 HKD+282.48%13.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1361361 DEGREES INTERNATIONAL LIMITED
4.15 HKD+3.23%2.704M1.598.581B HKD8.450.49 HKD+66.24%1.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1368XTEP INTERNATIONAL HLDGS LTD
4.30 HKD−1.38%6.946M0.8510.805B HKD9.810.44 HKD+35.43%4.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1388EMBRY HOLDINGS LTD
0.375 HKD−3.85%281.218K3.77158.406M HKD−0.11 HKD−168.26%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1425JUSTIN ALLEN HLDGS LTD
0.59 HKD+1.72%5.11M1.24737.5M HKD4.130.14 HKD+66.55%7.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1433CIRTEK HLDGS LTD
0.040 HKD+5.26%730K0.4780M HKD−0.01 HKD−198.72%5.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1440STAR SHINE HOLDINGS GROUP LTD
2.39 HKD+11.68%1.235M3.083.011B HKD−0.02 HKD−143.80%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1520VIRTUAL MIND HOLDING COMPANY LTD
0.129 HKD−1.53%3.6M2.94275.683M HKD−0.02 HKD+34.37%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1532CHINA PARTYTIME CULTURE HOLDINGS LT
0.103 HKD+10.75%159K3.03152.205M HKD−0.02 HKD+56.96%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1657SG GROUP HOLDINGS LTD
4.00 HKD0.00%21.5K1.67128M HKD−0.70 HKD−2006.63%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1709DL HOLDINGS GROUP LTD
4.10 HKD+0.24%2.48M2.355.754B HKD−0.01 HKD−106.17%0.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1749SHANSHAN BRAND MANAGEMENT CO LTD
0.53 HKD−11.67%23K0.1570.702M HKD2.320.23 HKD8.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1825STERLING GROUP HOLDINGS LTD
0.168 HKD−1.75%7.5K0.1740.32M HKD62.220.00 HKD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1836STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
10.48 HKD−0.57%510K0.908.315B HKD9.361.12 HKD+200.51%8.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1906BONNY INTERNATIONAL HLDG LTD
0.360 HKD−1.37%855K1.13432M HKD−0.06 HKD−233.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1982NAMESON HLDGS LTD
0.495 HKD−1.00%334K0.841.128B HKD5.910.08 HKD−28.68%20.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2020ANTA SPORTS PRODUCTS
79.35 HKD+1.60%6.39M0.83223.122B HKD22.473.53 HKD+12.27%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2030CABBEEN FASHION LIMITED
0.96 HKD0.00%37K0.55641.849M HKD−0.15 HKD−142.81%0.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
210DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
0.194 HKD0.00%208K1.11383.848M HKD6.010.03 HKD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2199REGINA MIRACLE INTL (HLDGS) LTD
2.02 HKD0.00%10K0.192.473B HKD13.960.14 HKD−57.02%2.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2232CRYSTAL INTL GROUP LTD
2.88 HKD−0.69%236.5K0.798.216B HKD6.130.47 HKD+19.85%5.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2298COSMO LADY CHINA HLDGS CO LTD
0.228 HKD−4.20%169K0.46500.1M HKD9.050.03 HKD+66.89%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2313SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS
68.90 HKD+0.36%2.687M0.78103.572B HKD21.273.24 HKD−13.66%2.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2331LI NING CO LTD
20.90 HKD+1.95%24.604M0.9953.969B HKD12.231.71 HKD+22.35%4.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2368EAGLE NICE INTERNATIONAL HLDGS
4.50 HKD0.00%269.667K10.262.402B HKD8.500.53 HKD+12.53%9.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2399CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LT
0.71 HKD+1.43%215.864M1.431.949B HKD−0.07 HKD+78.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
294YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED
1.13 HKD+2.73%10K1.26233.625M HKD−0.24 HKD−1715.54%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
311LUEN THAI HLDGS
0.224 HKD0.00%30K0.45231.641M HKD5.080.04 HKD17.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3306JNBY DESIGN LTD
11.78 HKD−0.17%568K1.465.872B HKD8.571.38 HKD−7.94%8.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
3322WIN HANVERKY HOLDINGS LIMITED
0.130 HKD+2.36%54K0.14166.972M HKD−0.14 HKD−402.60%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
333TOP-FORM INTERNATIONAL
0.355 HKD+10.94%96K2.83106.874M HKD−0.25 HKD−244.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3398CHINA TING GROUP H
0.245 HKD−0.41%4K0.08514.455M HKD−0.08 HKD−547.85%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3818CHINA DONGXIANG (GROUP) CO LTD
0.375 HKD+5.63%21.042M3.262.199B HKD19.530.02 HKD−92.15%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
3860EPS CREATIVE HEALTH TECH GRP LTD
1.00 HKD−4.76%15K0.22500M HKD−0.09 HKD−1188.06%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3998BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS
3.90 HKD+0.52%21.748M1.1042.195B HKD16.780.23 HKD+13.98%4.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
458TRISTATE HLDGS
2.10 HKD−4.55%3K0.08570.375M HKD4.590.46 HKD2.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
483BAUHAUS INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.360 HKD0.00%40K0.89132.257M HKD3.030.12 HKD−74.56%54.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
518TUNGTEX HLDGS
0.238 HKD+1.28%80K0.59107.354M HKD41.750.01 HKD2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
533GOLDLION HLDGS
1.05 HKD0.00%246K1.501.023B HKD6.850.15 HKD−12.26%8.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
540SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED
0.054 HKD0.00%4K0.0332.4M HKD−0.03 HKD+62.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
551YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS
7.93 HKD−0.25%1.934M1.8512.773B HKD7.961.00 HKD−4.25%11.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
643CARRY WEALTH HLDGS
0.242 HKD0.00%10K0.10217.763M HKD−0.02 HKD−7.87%0.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
676PEGASUS INTERNATIONAL HLDGS
0.79 HKD−1.25%4K0.05569.907M HKD49.380.02 HKD−24.53%1.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
738LE SAUNDA HOLDINGS
0.400 HKD0.00%34K0.34282.358M HKD−0.06 HKD−128.98%12.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8187JIMU GROUP LTD
0.225 HKD+8.17%210K0.3024.378M HKD−0.17 HKD+66.05%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8195LEGENDARY EDUCATION GROUP LTD
1.46 HKD0.00%482K1.58612.148M HKD17.890.08 HKD−39.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
82020ANTA SPORTS PRODUCTS
73.00 CNY+1.53%1.4K0.44223.122B HKD23.293.39 HKD+16.91%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
82331LI NING CO LTD
19.32 CNY+2.66%10K0.6553.969B HKD12.741.64 HKD+28.23%4.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8297OCEAN STAR TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.182 HKD+8.98%390K0.95188.609M HKD−0.04 HKD−4462.50%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
844GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.365 HKD−1.35%8K0.07177.961M HKD−0.05 HKD−323.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8456MANSION INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.200 HKD+0.50%44K0.7042.305M HKD−0.02 HKD+97.97%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8507I CENTURY HLDG LTD
0.091 HKD−1.09%12K0.2536.4M HKD−0.05 HKD−114.73%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8521ST INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
0.260 HKD0.00%30K0.27149.76M HKD−0.03 HKD−239.83%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
918STATE ENGY GP INTL ASSETS HLDGS LTD
0.50 HKD−1.96%236K0.01557.035M HKD−0.03 HKD−180.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền