Các công ty của Các công ty Hồng Kông hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Hồng Kông hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1034FULLWEALTH INTNL GRP HLDG LTD
0.159 HKD−0.63%32K0.02254.4M HKD10.530.02 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1065TIANJIN CAP ENVIRONMTL PROTECT GRP
2.85 HKD+0.71%288K0.388.235B HKD5.170.55 HKD−13.09%5.57%Dịch vụ Công nghiệp
1156CHINA NEW ENERGY LTD
0.113 HKD+1.80%641.11K6.5266.643M HKD−0.11 HKD−185.82%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1183MECOM POWER AND CONSTRUCTION LTD
0.188 HKD+1.62%516.998K0.11749.367M HKD12.530.02 HKD−32.74%13.12%Dịch vụ Công nghiệp
1186CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP
4.85 HKD+0.62%3.484M0.43117.536B HKD2.172.23 HKD−0.83%6.30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1240CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.153 HKD+4.08%785K8.35251.409M HKD−0.50 HKD−341.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1271GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED
3.80 HKD+0.53%10K0.845.397B HKD−0.02 HKD−116.01%2.37%Dịch vụ Công nghiệp
1283ACCEL GROUP HOLDINGS LTD
0.75 HKD−2.60%965K1.34600M HKD14.820.05 HKD−42.37%3.07%Dịch vụ Công nghiệp
1315GREEN ECONOMY DEVELOPMENT LTD
0.116 HKD−11.45%2.238M7.3852.2M HKD−0.07 HKD−148.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1343WEI YUAN HOLDINGS LTD
0.090 HKD−1.10%120K0.8795.76M HKD12.000.01 HKD−27.18%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1372CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD
0.510 HKD+2.00%136K0.27273.258M HKD−0.02 HKD−103.59%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1381CANVEST ENVIR PROTECTION GP CO LTD
4.09 HKD−0.49%679K1.139.936B HKD8.500.48 HKD−4.03%2.35%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
1408MACAU E&M HOLDINGS LTD
0.168 HKD+10.53%92K2.1281M HKD−0.01 HKD−114.33%6.67%Dịch vụ Công nghiệp
1413KWONG LEUN ENGINEERING HLDGS LTD
0.226 HKD−0.44%590K0.38226M HKD15.800.01 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1416CTR HOLDINGS LTD
0.053 HKD0.00%200K2.3074.2M HKD1.730.03 HKD+131.82%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1420CHUAN HOLDINGS LTD
0.060 HKD−9.09%72K0.1074.625M HKD5.560.01 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1421KINGBO STRIKE LIMITED
0.335 HKD+3.08%5K0.1427.945M HKD−0.95 HKD−83.69%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1447SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
0.51 HKD0.00%12K0.43204M HKD13.710.04 HKD−28.19%12.75%Dịch vụ Công nghiệp
1472SANG HING HLDGS (INTL) LTD
0.071 HKD−2.74%190K1.2271M HKD−0.02 HKD−216.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1486C CHENG HOLDINGS LIMITED
0.430 HKD0.00%80K2.53126.835M HKD−0.07 HKD−241.49%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1499OKG TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.290 HKD0.00%1.17M0.601.557B HKD−0.00 HKD+98.91%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1500IN CONSTRUCTION HOLDING LIMITED
0.091 HKD+3.41%50K0.1976.36M HKD−0.04 HKD−139.86%65.22%Dịch vụ Công nghiệp
1546THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED
0.084 HKD+5.00%8K0.1665.6M HKD6.460.01 HKD+233.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1552BHCC HOLDING LTD
0.158 HKD+12.86%405K2.45126.4M HKD3.390.05 HKD+92.56%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1556CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED
0.213 HKD+1.43%10K0.04319.5M HKD3.060.07 HKD+31.88%9.39%Dịch vụ Công nghiệp
1557K. H. GROUP HOLDINGS LTD
0.485 HKD−11.82%84K1.57232.8M HKD−0.13 HKD−831.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1559KWAN ON HOLDINGS LIMITED
0.132 HKD−11.41%10K0.34246.729M HKD−0.06 HKD−59.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1568SUNDART HOLDINGS LIMITED
0.460 HKD0.00%16K0.15992.777M HKD3.250.14 HKD−32.31%13.04%Dịch vụ Công nghiệp
1576QILU EXPRESSWAY COMPANY LTD
1.99 HKD0.00%228K0.563.98B HKD5.220.38 HKD−27.03%9.88%Dịch vụ Công nghiệp
1591SHUN WO GROUP HOLDINGS LTD
0.024 HKD0.00%1.42M0.3496M HKD2.700.01 HKD+2125.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1592ANCHORSTONE HLDGS LTD
0.061 HKD+1.67%4.065M2.50130.918M HKD−0.03 HKD−30.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1599BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN &
1.98 HKD0.00%700K1.082.67B HKD2.710.73 HKD10.68%Dịch vụ Công nghiệp
1615AB BUILDERS GROUP LTD
0.350 HKD−5.41%10K0.14210M HKD13.620.03 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1618METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD
1.60 HKD+1.27%5.322M0.5569.443B HKD2.530.63 HKD+21.65%5.68%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1630KIN SHING HOLDINGS LTD
0.038 HKD−5.00%12K0.0857M HKD5.940.01 HKD+146.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1633SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LTD
0.110 HKD0.00%57K0.4275.323M HKD7.750.01 HKD+52.69%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1637SH GROUP (HOLDINGS) LTD
0.124 HKD+0.81%14K0.0149.6M HKD−0.03 HKD−131.13%8.06%Dịch vụ Công nghiệp
1647GRANDSHORES TECH GP LTD
0.080 HKD−4.76%3.085M0.6395.603M HKD−0.03 HKD−201.87%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1662YEE HOP HOLDINGS LIMITED
1.45 HKD+0.69%136K1.73725M HKD139.420.01 HKD−72.34%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1683HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.115 HKD+1.77%368K0.03149.04M HKD−0.04 HKD−4.92%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1690LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMI
0.075 HKD−2.60%210K0.23112.685M HKD16.300.00 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1693BGMC INTERNATIONAL LTD
0.060 HKD+9.09%284K0.72108M HKD7.410.01 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1718WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD
0.95 HKD−7.77%45K0.6161.137M HKD−0.31 HKD−507.17%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1722KIN PANG HOLDINGS LTD
0.080 HKD+5.26%320K1.3988M HKD−0.01 HKD−131.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1726HKE HOLDINGS LTD
2.08 HKD+1.46%525K1.132.184B HKD−0.08 HKD−637.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1735CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GP LTD
5.90 HKD+4.42%5.442M0.9624.922B HKD−0.00 HKD−130.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1741RI YING HOLDINGS LTD
0.67 HKD+1.52%3.924M0.87536M HKD−0.00 HKD+91.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1742HPC HLDGS LTD
0.046 HKD−13.21%30K0.1673.6M HKD3.740.01 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1751KINGLAND GP HLDGS LTD
0.490 HKD+4.26%360K0.15118.541M HKD125.640.00 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1757AFFLUENT FOUNDATION HLDGS LTD
0.174 HKD−13.00%220K3.24208.8M HKD−0.00 HKD−105.06%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1780B & D STRATEGIC HOLDINGS LTD
1.52 HKD+8.57%15K0.16942.4M HKD−0.05 HKD+27.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1783ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD
3.24 HKD−3.57%1.79M0.534.066B HKD−0.05 HKD−559.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1785CHENGDU EXPRESSWAY CO LTD
2.26 HKD+0.89%65K0.463.743B HKD5.890.38 HKD+62.37%8.95%Dịch vụ Công nghiệp
1793WECON HLDGS LTD
0.165 HKD+1.85%16K0.18132M HKD23.570.01 HKD−61.11%7.27%Dịch vụ Công nghiệp
1800CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
3.75 HKD+0.54%7.609M0.54125.32B HKD2.841.32 HKD−9.08%6.60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1826FDB HOLDINGS LTD
0.043 HKD+10.26%30K0.4557.276M HKD−0.02 HKD+67.05%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1865TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD
0.043 HKD−2.27%1.4M1.1760.922M HKD12.650.00 HKD−81.32%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1867STANDARD DEVELOPMENT GROUP LTD
0.228 HKD+4.59%110K2.34340.632M HKD−0.00 HKD+64.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1897MILLION HOPE INDUSTRIES HLDGS LTD
0.450 HKD0.00%200K5.30185.61M HKD12.750.04 HKD−62.41%5.56%Dịch vụ Công nghiệp
1920HANDS FORM HOLDINGS LTD
0.51 HKD−1.92%8K0.01159.12M HKD−0.14 HKD−171.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1953RIMBACO GROUP GLOBAL LTD
0.157 HKD+0.64%225K3.85197.82M HKD5.750.03 HKD+41.45%19.31%Dịch vụ Công nghiệp
1960TBK & SONS HOLDINGS LTD
0.335 HKD+15.52%35K1.01310M HKD−0.04 HKD−911.11%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
1977ANALOGUE HOLDINGS LTD
1.05 HKD+0.96%18K0.021.47B HKD5.000.21 HKD−4.29%12.40%Dịch vụ Công nghiệp
1987BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LTD
0.151 HKD−0.66%404K2.01151M HKD−0.02 HKD+55.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2068CHINA ALUMINUM INTL ENG CORP LTD
1.94 HKD−4.43%13.51M0.4014.165B HKD−0.28 HKD+32.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2110TIAN CHENG HOLDINGS LTD
0.177 HKD+4.73%10K0.1947.238M HKD−0.35 HKD−401.21%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2132LANDRICH HOLDING LIMITED
0.370 HKD+4.23%1.464M0.61592M HKD20.220.02 HKD−48.31%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2193MAN KING HOLDINGS LTD
0.320 HKD+3.23%4K0.09134.342M HKD7.360.04 HKD−50.11%10.94%Dịch vụ Công nghiệp
2221NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED
0.248 HKD+4.20%1.32M0.66398.321M HKD−0.01 HKD+90.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2227SOLIS HLDGS LTD
0.099 HKD−6.60%20K0.1090.644M HKD−0.01 HKD−35.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2236WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD
0.280 HKD+12.00%7.48M1.051.141B HKD−0.29 HKD−170.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2258WATTS INTERNATIONAL MARITIME CO LTD
0.186 HKD0.00%22K0.41152.335M HKD5.690.03 HKD−52.19%4.95%Dịch vụ Công nghiệp
2355BAOYE GROUP COMPANY LIMITED
4.05 HKD+0.75%6K0.102.109B HKD1.632.48 HKD+43.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2377CHINA BOQI ENVIR (HKDG) CO LTD
0.75 HKD0.00%11K0.64738.451M HKD2.360.32 HKD+1.76%4.00%Dịch vụ Công nghiệp
2386SINOPEC ENGINEERING(GROUP)CO LTD
4.44 HKD+3.26%5.617M1.0919.618B HKD7.770.57 HKD−12.77%8.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
240BUILD KING HOLDINGS LTD
1.07 HKD0.00%160K0.371.329B HKD2.740.39 HKD+28.01%13.55%Dịch vụ Công nghiệp
2433ZHONGTIAN CONSTR (HUNAN) GP LTD
0.209 HKD−0.48%104K0.37100.32M HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2448SPACE GROUP HLDGS LTD
0.042 HKD+2.44%4.37M5.2948.747M HKD5.600.01 HKD−88.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
25CHEVALIER INTL HLDGS
4.54 HKD−1.30%12K1.611.371B HKD7.730.59 HKD−67.72%7.49%Dịch vụ Công nghiệp
2503ZHONGSHEN JIANYE HOLDING LTD
1.00 HKD−5.66%5.632M3.43514.8M HKD11.310.09 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2520SHANXI INSTALLATION GROUP CO LTD
2.06 HKD0.00%4K0.002.747B HKD19.070.11 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
257CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GRP LT
2.95 HKD+1.37%99.984M1.4618.122B HKD3.960.74 HKD−33.44%7.80%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
262DESON DEVELOPMENT INTL HLDGS
0.069 HKD−2.82%450K2.83101.211M HKD−0.03 HKD+25.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2663KPA-BM HOLDINGS LTD
0.280 HKD0.00%2.3M4.60155.94M HKD4.170.07 HKD−13.29%10.71%Dịch vụ Công nghiệp
2789YUANDA CHINA HOLDINGS LTD
0.049 HKD0.00%1.738M0.49304.228M HKD3.660.01 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
2863GOLDEN FAITH GP HLDGS LTD
0.320 HKD−7.25%66K0.37213.376M HKD−0.03 HKD−225.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3311CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG
8.73 HKD0.00%3.421M1.0243.978B HKD5.121.71 HKD+30.02%5.90%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
3321WAI HUNG GROUP HLDGS LTD
0.64 HKD−8.57%175K0.10322.976M HKD−0.08 HKD−196.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
368SUPERLAND GROUP HLDGS LTD
0.255 HKD+2.00%8K0.07204M HKD4.550.06 HKD+132.37%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
371BEIJING ENTERPRISES WATER GP LTD
1.86 HKD+1.09%14.31M0.5218.627B HKD8.520.22 HKD−48.77%8.44%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
3789ROYAL DELUXE HOLDINGS LTD
0.068 HKD−6.85%44K1.3381.6M HKD7.910.01 HKD−47.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3822SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED
0.034 HKD+9.68%316K0.2557.12M HKD1.880.02 HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
385CHINNEY ALLIANCE GROUP
0.295 HKD0.00%14.165K0.64175.495M HKD−0.13 HKD−193.78%8.47%Dịch vụ Công nghiệp
390CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
3.79 HKD−0.79%17.036M0.90157.607B HKD2.661.42 HKD+22.58%5.74%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
3928S&T HOLDINGS LTD
1.40 HKD+2.19%12K0.03672M HKD−0.01 HKD+90.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3996CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD
0.73 HKD+1.39%19.772M1.4419.871B HKD4.090.18 HKD−16.16%3.92%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
406YAU LEE HOLDINGS
1.11 HKD0.00%36K1.71486.239M HKD7.430.15 HKD−45.61%4.50%Dịch vụ Công nghiệp
498BLUE RIVER HOLDINGS LTD
0.221 HKD−11.60%50K0.41230.049M HKD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
552CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP
3.39 HKD+1.80%6.007M0.6823.479B HKD5.960.57 HKD+1.53%6.28%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
6038G & M HOLDINGS LTD
0.173 HKD−1.14%50K0.36173M HKD3.730.05 HKD+73.78%19.08%Dịch vụ Công nghiệp