Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

148
Cổ phiếu
904.986B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.274M
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
−12.73%
Hiệu suất Tháng
+0.29%
Hiệu suất Năm
+17.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
1034FULLWEALTH INTNL GRP HLDG LTD
0.445 HKD1.14%0.005 HKD
Bán
112K49.84K HKD704M HKD9.910.04 HKD249
1065TIANJIN CAP ENVIRONMTL PROTECT GRP
2.93 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
138K404.34K HKD8.646B HKD5.100.57 HKD2.265K
1156CHINA NEW ENERGY LTD
0.163 HKD−5.78%−0.010 HKD
Bán
1.192M194.296K HKD102.028M HKD−0.10 HKD94
1183MECOM POWER AND CONSTRUCTION LTD
1.10 HKD−0.90%−0.01 HKD
Mua
972.5K1.07M HKD4.436B HKD55.840.02 HKD281
1186CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP
5.94 HKD0.85%0.05 HKD
Bán
7.398M43.944M HKD139.647B HKD2.622.27 HKD269.577K
1240CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.295 HKD9.26%0.025 HKD
Bán
75K22.125K HKD484.743M HKD−0.36 HKD2.609K
1271GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED
5.08 HKD−1.17%−0.06 HKD
Bán
11K55.88K HKD7.299B HKD5.310.96 HKD181
1283ACCEL GROUP HOLDINGS LTD
1.04 HKD−0.95%−0.01 HKD
Bán
465K483.6K HKD840M HKD13.000.08 HKD184
1315GREEN ECONOMY DEVELOPMENT LTD
0.115 HKD0.88%0.001 HKD
Bán
100K11.5K HKD51.3M HKD−0.32 HKD450
1343WEI YUAN HOLDINGS LTD
0.135 HKD−6.25%−0.009 HKD
Theo dõi
290K39.15K HKD153.216M HKD11.540.01 HKD618
1372CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD
1.74 HKD−7.45%−0.14 HKD
Bán Mạnh
2K3.48K HKD839.42M HKD−0.62 HKD329
1381CANVEST ENVIR PROTECTION GP CO LTD
3.89 HKD−1.27%−0.05 HKD
Mua
30K116.7K HKD9.572B HKD7.090.55 HKD4.762K
1408MACAU E&M HOLDINGS LTD
0.208 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
10K2.08K HKD104M HKD11.490.02 HKD61
1413KWONG LEUN ENGINEERING HLDGS LTD
0.184 HKD−1.60%−0.003 HKD
Bán Mạnh
60K11.04K HKD187M HKD−0.01 HKD123
1416CTR HOLDINGS LTD
0.064 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
480K30.72K HKD89.6M HKD2.290.03 HKD479
1420CHUAN HOLDINGS LTD
0.096 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
332K31.872K HKD99.5M HKD11.160.01 HKD534
1421KINGBO STRIKE LIMITED
0.425 HKD6.25%0.025 HKD
Mua
10K4.25K HKD27.806M HKD−0.58 HKD23
1447SFK CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
0.60 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
20K12K HKD240M HKD12.820.05 HKD1.351K
1472SANG HING HLDGS (INTL) LTD
0.090 HKD1.12%0.001 HKD
Theo dõi
30K2.7K HKD90M HKD15.250.01 HKD189
1499OKG TECHNOLOGY HLDGS LTD
0.320 HKD−3.03%−0.010 HKD
Bán
670K214.4K HKD1.772B HKD290.910.00 HKD141
1500IN CONSTRUCTION HOLDING LIMITED
0.163 HKD1.88%0.003 HKD
Bán
55K8.965K HKD133.63M HKD−0.04 HKD51
1546THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED
0.197 HKD5.91%0.011 HKD
Sức mua mạnh
16K3.152K HKD148.8M HKD10.000.02 HKD69
1552BHCC HOLDING LTD
0.081 HKD8.00%0.006 HKD
Bán
35K2.835K HKD64.8M HKD−0.06 HKD362
1556CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED
0.245 HKD5.60%0.013 HKD
Sức mua mạnh
520K127.4K HKD348M HKD3.830.06 HKD612
1557K. H. GROUP HOLDINGS LTD
0.340 HKD−11.69%−0.045 HKD
Bán Mạnh
274.4K93.296K HKD136M HKD−0.15 HKD160
1559KWAN ON HOLDINGS LIMITED
0.067 HKD−12.99%−0.010 HKD
Bán Mạnh
80K5.36K HKD127.103M HKD−0.05 HKD211
1568SUNDART HOLDINGS LIMITED
0.380 HKD−1.30%−0.005 HKD
Bán
372K141.36K HKD830.911M HKD2.850.13 HKD1.987K
1576QILU EXPRESSWAY COMPANY LTD
2.45 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
48K117.6K HKD4.9B HKD5.370.46 HKD693
1591SHUN WO GROUP HOLDINGS LTD
0.021 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
1.84M38.64K HKD84M HKD8.080.00 HKD72
1592ANCHORSTONE HLDGS LTD
0.076 HKD−2.56%−0.002 HKD
Bán
5K380 HKD115.702M HKD−0.03 HKD88
1599BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN &
2.17 HKD−0.91%−0.02 HKD
Bán
161K349.37K HKD2.954B HKD2.580.84 HKD4.946K
1615AB BUILDERS GROUP LTD
0.231 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
75K17.325K HKD138.6M HKD9.280.02 HKD56
1618METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD
1.96 HKD1.03%0.02 HKD
Bán
5.25M10.29M HKD83.607B HKD3.240.60 HKD98.385K
1630KIN SHING HOLDINGS LTD
0.060 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
210K12.6K HKD90M HKD−0.01 HKD941
1633SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LTD
0.105 HKD−1.87%−0.002 HKD
Bán Mạnh
96K10.08K HKD71.899M HKD5.970.02 HKD138
1647GRANDSHORES TECH GP LTD
0.067 HKD−5.63%−0.004 HKD
Mua
59.46M3.984M HKD84.848M HKD−0.02 HKD257
1662YEE HOP HOLDINGS LIMITED
1.12 HKD0.90%0.01 HKD
Mua
56K62.72K HKD555M HKD8.270.14 HKD398
1683HOPE LIFE INTERNATIONAL HLDGS LTD
0.247 HKD−0.80%−0.002 HKD
Mua
816K201.552K HKD322.704M HKD−0.02 HKD66
1690LAP KEI ENGINEERING (HOLDINGS) LIMI
0.061 HKD1.67%0.001 HKD
Mua
50K3.05K HKD91.8M HKD8.130.01 HKD132
1693BGMC INTERNATIONAL LTD
0.035 HKD0.00%0.000 HKD
Theo dõi
8K280 HKD63M HKD−0.05 HKD130
1706SHUANG YUN HOLDINGS LTD
0.138 HKD3.76%0.005 HKD
Mua
115K15.87K HKD138M HKD39.430.00 HKD518
1718WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD
0.243 HKD−1.22%−0.003 HKD
Mua
40K9.72K HKD225.59M HKD−0.02 HKD124
1722KIN PANG HOLDINGS LTD
0.204 HKD0.00%0.000 HKD
Mua
150K30.6K HKD224.4M HKD−0.01 HKD538
1726HKE HOLDINGS LTD
1.52 HKD2.01%0.03 HKD
Mua
70K106.4K HKD1.565B HKD−0.11 HKD146
1735CENTRAL NEW ENERGY HOLDING GP LTD
19.62 HKD−1.80%−0.36 HKD
Theo dõi
1.027M20.15M HKD21.099B HKD−0.03 HKD639
1741RI YING HOLDINGS LTD
1.65 HKD2.48%0.04 HKD
Sức mua mạnh
2.26M3.729M HKD1.288B HKD−0.17 HKD158
1742HPC HLDGS LTD
0.062 HKD3.33%0.002 HKD
Mua
5K310 HKD96M HKD−0.00 HKD984
1746MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LTD
0.181 HKD−3.72%−0.007 HKD
Bán Mạnh
104K18.824K HKD188M HKD905.000.00 HKD71
1751KINGLAND GP HLDGS LTD
0.440 HKD−7.37%−0.035 HKD
Bán
100K44K HKD114.912M HKD−0.04 HKD85
1780B & D STRATEGIC HOLDINGS LTD
2.05 HKD3.02%0.06 HKD
Sức mua mạnh
345K707.25K HKD1.234B HKD140.410.01 HKD54
1783GOLDEN PONDER HOLDINGS LTD
0.420 HKD−1.18%−0.005 HKD
Bán Mạnh
170K71.4K HKD470.958M HKD−0.03 HKD72
1785CHENGDU EXPRESSWAY CO LTD
1.88 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
24K45.12K HKD3.113B HKD5.320.35 HKD2.19K
1793WECON HLDGS LTD
0.188 HKD1.62%0.003 HKD
Mua
36K6.768K HKD150.4M HKD47.000.00 HKD223
1800CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
4.62 HKD0.43%0.02 HKD
Theo dõi
7.655M35.367M HKD155.749B HKD3.441.34 HKD136.506K
1826FDB HOLDINGS LTD
0.076 HKD5.56%0.004 HKD
Bán
30K2.28K HKD101.232M HKD−0.00 HKD88
1865TRENDZON HOLDINGS GROUP LTD
0.430 HKD0.00%0.000 HKD
Bán Mạnh
14.576M6.268M HKD474.72M HKD−0.03 HKD355
1867STANDARD DEVELOPMENT GROUP LTD
0.182 HKD5.81%0.010 HKD
Bán
180K32.76K HKD265.932M HKD−0.02 HKD100
1897MILLION HOPE INDUSTRIES HLDGS LTD
0.390 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
302K117.78K HKD162.391M HKD34.510.01 HKD274
1903JBB BUILDERS INTERNATIONAL LTD
0.52 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
100K52K HKD260M HKD9.240.06 HKD57
1920HANDS FORM HOLDINGS LTD
0.028 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
10K280 HKD87.36M HKD−0.02 HKD16
1953RIMBACO GROUP GLOBAL LTD
0.154 HKD3.36%0.005 HKD
Mua
5K770 HKD187.74M HKD192.500.00 HKD158
1960TBK & SONS HOLDINGS LTD
0.330 HKD−4.35%−0.015 HKD
Bán Mạnh
55K18.15K HKD330M HKD20.500.02 HKD298
1977ANALOGUE HOLDINGS LTD
1.39 HKD0.72%0.01 HKD
Sức mua mạnh
18K25.02K HKD1.932B HKD16.850.08 HKD2.562K
1987BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LTD
0.198 HKD−1.98%−0.004 HKD
Bán
24K4.752K HKD202M HKD68.280.00 HKD125
2068CHINA ALUMINUM INTL ENG CORP LTD
1.94 HKD−1.02%−0.02 HKD
Bán
2.18M4.229M HKD16.424B HKD51.050.04 HKD12.219K
2110TIAN CHENG HOLDINGS LTD
0.070 HKD1.45%0.001 HKD
Mua
690K48.3K HKD153.456M HKD−0.01 HKD62
2113CENTURY GROUP INTL HLDGS LTD
0.103 HKD19.77%0.017 HKD
Theo dõi
455K46.865K HKD82.889M HKD−0.03 HKD179
2193MAN KING HOLDINGS LTD
0.350 HKD−2.78%−0.010 HKD
Mua
20K7K HKD151.134M HKD3.430.10 HKD171
2221NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED
0.52 HKD0.00%0.00 HKD
Mua
1.892M983.84K HKD786.705M HKD−0.00 HKD318
2227SOLIS HLDGS LTD
0.086 HKD−10.42%−0.010 HKD
Bán
36K3.096K HKD87.898M HKD−0.01 HKD144
2236WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD
0.270 HKD−6.90%−0.020 HKD
Bán Mạnh
3.604M973.08K HKD1.181B HKD−0.33 HKD1.37K
2258WATTS INTERNATIONAL MARITIME CO LTD
0.226 HKD−7.00%−0.017 HKD
Bán Mạnh
26K5.876K HKD199.019M HKD5.840.04 HKD557
2266LAI SI ENTERPRISE HOLDING LTD
0.375 HKD15.38%0.050 HKD
Bán
6K2.25K HKD150M HKD29.070.01 HKD138
2355BAOYE GROUP COMPANY LIMITED
4.14 HKD0.49%0.02 HKD
Theo dõi
52K215.28K HKD2.146B HKD2.771.50 HKD6.56K
2377CHINA BOQI ENVIR (HKDG) CO LTD
0.85 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
414K351.9K HKD836.911M HKD4.990.17 HKD
2386SINOPEC ENGINEERING(GROUP)CO LTD
3.47 HKD0.29%0.01 HKD
Bán
2.931M10.171M HKD15.321B HKD5.740.60 HKD16.641K
240BUILD KING HOLDINGS LTD
1.04 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
590K613.6K HKD1.292B HKD2.970.35 HKD3.39K
2433ZHONGTIAN CONSTR (HUNAN) GP LTD
2.50 HKD0.81%0.02 HKD
Sức mua mạnh
16.592M41.48M HKD1.19B HKD
2448SPACE GROUP HLDGS LTD
0.228 HKD6.54%0.014 HKD
Bán
34.325M7.826M HKD172.484M HKD8.800.03 HKD78
25CHEVALIER INTL HLDGS
6.72 HKD−2.61%−0.18 HKD
Bán
22K147.84K HKD2.032B HKD3.841.75 HKD3.7K
257CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GRP LT
3.16 HKD0.32%0.01 HKD
Bán
7.641M24.145M HKD19.35B HKD4.220.75 HKD12.4K
262DESON DEVELOPMENT INTL HLDGS
0.060 HKD−1.64%−0.001 HKD
Bán Mạnh
285K17.1K HKD88.009M HKD−0.06 HKD173
2663KPA-BM HOLDINGS LTD
0.250 HKD6.38%0.015 HKD
Theo dõi
10K2.5K HKD136.448M HKD9.730.03 HKD164
2789YUANDA CHINA HOLDINGS LTD
0.043 HKD4.88%0.002 HKD
Mua
1.846M79.378K HKD254.558M HKD3.280.01 HKD2.511K
2863GOLDEN FAITH GP HLDGS LTD
0.275 HKD−3.51%−0.010 HKD
Bán Mạnh
45K12.375K HKD183.37M HKD16.570.02 HKD808
2929KINGLAND GP HLDGS LTD
0.450 HKD0.00%0.000 HKD
Bán Mạnh
4.662M2.098M HKD114.912M HKD
3311CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG
9.03 HKD−0.11%−0.01 HKD
Bán
3.113M28.109M HKD45.54B HKD5.721.58 HKD
371BEIJING ENTERPRISES WATER GP LTD
1.97 HKD−3.43%−0.07 HKD
Bán
15.045M29.638M HKD20.429B HKD14.980.13 HKD71.973K
3789ROYAL DELUXE HOLDINGS LTD
0.087 HKD−11.22%−0.011 HKD
Bán Mạnh
40K3.48K HKD104.4M HKD6.850.01 HKD100
3822SAM WOO CONSTRUCTION GROUP LIMITED
0.055 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
92K5.06K HKD92.4M HKD−0.10 HKD246
385CHINNEY ALLIANCE GROUP
0.500 HKD3.09%0.015 HKD
Bán
6K3K HKD297.45M HKD−0.02 HKD1.67K
390CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
5.21 HKD0.39%0.02 HKD
Bán
15.097M78.656M HKD198.055B HKD3.711.40 HKD297.62K
3928S&T HOLDINGS LTD
0.62 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
20K12.4K HKD297.6M HKD32.290.02 HKD200
3996CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD
1.02 HKD−0.97%−0.01 HKD
Bán
14.44M14.729M HKD28.037B HKD4.650.22 HKD114.786K
406YAU LEE HOLDINGS
1.41 HKD0.00%0.00 HKD
Bán
66K93.06K HKD617.656M HKD13.720.10 HKD3.2K
498BLUE RIVER HOLDINGS LTD
0.55 HKD10.00%0.05 HKD
Mua
29.6K16.28K HKD562.111M HKD−0.69 HKD2.647K
552CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP
3.93 HKD−1.26%−0.05 HKD
Theo dõi
5.641M22.17M HKD27.566B HKD6.930.57 HKD83.808K
6038G & M HOLDINGS LTD
0.180 HKD5.26%0.009 HKD
Mua
50K9K HKD171M HKD4.150.04 HKD108
610WAI KEE HOLDINGS
1.54 HKD0.65%0.01 HKD
Mua
672K1.035M HKD1.213B HKD−0.01 HKD3.529K
611CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY
0.390 HKD0.00%0.000 HKD
Bán
204K79.56K HKD722.294M HKD6.940.06 HKD278