Ngân hàng / Môi giới đầu tư

Các công ty của Các công ty Hồng Kông hoạt động trong một ngành: ngân hàng / môi giới đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Hồng Kông hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng / môi giới đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như HONG KONG EXCHANGES & CLEARING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ORIENT SECURITIES INTL HLDGS LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
388HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
271.561 B HKD214.6 HKD−1.83%6.005 M1.2122.939.36 HKD+17.60%3.92%Tài chính
Mua
80388HONG KONG EXCHANGES & CLEARING
271.561 B HKD198.8 CNY−1.88%18.9 K0.7523.529.30 HKD+23.26%3.91%Tài chính
6030CITIC SECURITIES CO LTD
261.498 B HKD11.16 HKD−0.18%11.317 M0.714.79%Tài chính
Mua
6099CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD
122.392 B HKD6.00 HKD−0.33%561 K0.575.751.04 HKD−30.56%3.35%Tài chính
Mua
6886HUATAI SECURITIES CO LTD
121.257 B HKD8.72 HKD−0.80%2.242 M0.745.921.47 HKD−16.73%5.61%Tài chính
Sức mua mạnh
2611GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD
118.72 B HKD7.81 HKD−0.38%685 K0.387.271.08 HKD−44.90%7.54%Tài chính
Mua
6806SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD
114.684 B HKD1.40 HKD0.00%1.667 M0.766.780.21 HKD−47.93%2.35%Tài chính
Mua
3908CHINA INTL CAPITAL CORPORATION LTD
114.334 B HKD8.52 HKD−0.93%13.942 M1.006.011.42 HKD−22.72%2.30%Tài chính
Mua
6881CHINA GALAXY SECURITIES CO
101.864 B HKD3.84 HKD−0.78%13.652 M0.735.320.72 HKD−39.95%6.39%Tài chính
Mua
6837HAITONG SECURITIES CO LTD
96.049 B HKD3.54 HKD0.00%6.142 M0.7236.310.10 HKD−91.75%6.51%Tài chính
Theo dõi
1776GF SECURITIES CO LTD
95.082 B HKD7.29 HKD−1.09%2.4 M1.205.23%Tài chính
Mua
6178EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LTD
69.871 B HKD5.11 HKD−0.39%583.4 K0.565.470.93 HKD+5.93%4.46%Tài chính
Theo dõi
3958DFZQ
67.891 B HKD2.92 HKD−0.34%1.634 M0.505.83%Tài chính
Mua
1456GUOLIAN SECURITIES CO LTD
28.281 B HKD2.87 HKD−2.71%2.525 M1.6210.790.27 HKD−16.25%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
1375CENTRAL CHINA SECURITIES CO LTD
14.363 B HKD0.97 HKD−1.02%1.139 M0.6519.020.05 HKD+101.58%0.80%Tài chính
Theo dõi
8863OSL GROUP LTD
6.013 B HKD9.60 HKD0.00%2.357 M0.92−0.61 HKD+36.16%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
11476HENGTOU SECURITIES
5.209 B HKD2.00 HKD+8.11%1.518 M2.8965.790.03 HKD−76.58%0.00%Tài chính
333INTERNATIONAL GENIUS CO
4.293 B HKD7.69 HKD−0.52%770.4 K1.07−0.08 HKD−272.48%0.00%Tài chính
2290GOFINTECH INNOVATION LIMITED
2.973 B HKD0.470 HKD0.00%1.12 M0.30−0.02 HKD+13.11%0.00%Tài chính
11428BRIGHT SMART SEC&COMMODITIES GP LTD
2.546 B HKD1.50 HKD−1.32%1.63 M0.303.670.41 HKD+6.19%33.33%Tài chính
127CHINESE ESTATES
1.946 B HKD1.02 HKD0.00%190.5 K1.0125.310.04 HKD0.00%Tài chính
3335UPBEST GROUP
1.904 B HKD0.70 HKD−6.67%18 K0.2016.320.04 HKD+112.38%2.82%Tài chính
11469GET NICE FINANCIAL GROUP LTD
1.6 B HKD0.64 HKD−4.48%21.25 K0.309.760.07 HKD−71.50%9.38%Tài chính
664GET NICE HOLDINGS
1.411 B HKD0.146 HKD0.00%1.83 M1.465.930.02 HKD+10.81%6.85%Tài chính
952QUAM PLUS INTERNATIONAL FINL LTD
1.401 B HKD0.228 HKD−0.87%160 K2.2211.750.02 HKD0.00%Tài chính
330YNBY INTERNATIONAL LTD
1.02 B HKD0.150 HKD−1.96%350 K0.09Tài chính
6622OSHIDORI INTERNATIONAL HLDGS LTD
1.014 B HKD0.164 HKD−2.96%30.6 K0.00−0.01 HKD+97.32%0.00%Tài chính
2212NANYANG HLDGS
879.764 M HKD25.90 HKD−0.38%5000.2217.971.44 HKD−74.21%3.86%Tài chính
66058CHINA INDUSTRIAL SECS INT FINL GP
840 M HKD0.210 HKD−1.41%216 K0.3615.440.01 HKD+36.00%0.00%Tài chính
33329BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD
724.614 M HKD0.265 HKD−5.36%1.692 M8.22−0.54 HKD−659.79%0.00%Tài chính
88540VICTORY SECURITIES HOLDINGS CO LTD
676.998 M HKD3.50 HKD−6.42%24 K0.38−0.13 HKD−267.50%0.57%Tài chính
2279ARTA TECHFIN CORPORATION LTD
555.152 M HKD0.029 HKD−6.45%1.836 M0.40−0.01 HKD+98.64%0.00%Tài chính
11461ZHONGTAI FUTURES COMPANY LTD
531.007 M HKD0.53 HKD0.00%160 K0.773.590.15 HKD−40.00%3.32%Tài chính
2218SHENWAN HONGYUAN (HK) LIMITED
413.702 M HKD0.265 HKD0.00%20.039 K0.05−0.12 HKD−101.14%0.00%Tài chính
11282RENZE HARVEST INTERNATIONAL LTD
313.56 M HKD0.117 HKD−1.68%296 K0.252.470.05 HKD0.00%Tài chính
33678HOLLY FUTURES CO LTD
307.131 M HKD1.23 HKD−0.81%433 K0.40139.770.01 HKD−55.56%0.00%Tài chính
2227FIRST SHANGHAI INVESTMENTS
256.31 M HKD0.117 HKD0.00%48 K0.11−0.01 HKD+93.22%0.00%Tài chính
2223ELIFE HOLDINGS LTD
244.151 M HKD0.217 HKD−0.46%4.86 M3.36−0.02 HKD+66.39%0.00%Tài chính
5585IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
236.528 M HKD0.285 HKD−1.72%96 K0.42−0.02 HKD+61.82%0.00%Tài chính
7717EMPEROR CAPITAL GROUP LTD
222.448 M HKD0.033 HKD0.00%4.452 M0.95−0.02 HKD+72.16%0.00%Tài chính
3372PT INTERNATIONAL DEV CO LTD
193.755 M HKD0.064 HKD−4.48%3.51 M1.260.770.08 HKD0.00%Tài chính
8821VALUE CONVERGENCE HOLDINGS
173.147 M HKD0.070 HKD−2.78%3.192 M1.55−0.12 HKD−1011.36%0.00%Tài chính
88350WELL LINK SECURITIES HOLDINGS LTD
168 M HKD0.210 HKD−4.11%1.672 M7.1318.920.01 HKD0.00%Tài chính
22263FU SHEK FIN HLDGS LTD
166 M HKD0.166 HKD+7.79%60 K0.0632.550.01 HKD−59.52%0.00%Tài chính
1188SUNWAH KINGSWAY CAPITAL HLDGS LTD
165.283 M HKD0.222 HKD−0.89%210 K0.57−0.08 HKD−1754.90%9.01%Tài chính
88098CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED
127.6 M HKD0.058 HKD−1.69%20 K0.08−0.02 HKD−596.77%0.00%Tài chính
2211STYLAND HLDGS
124.427 M HKD0.175 HKD20 K0.14−0.10 HKD−36.86%0.00%Tài chính
22680INNOVAX HOLDINGS LTD
96.8 M HKD0.242 HKD+0.41%20 K0.447.990.03 HKD+72.16%0.00%Tài chính
510CASH FINANCIAL SERVICES GROUP
82.786 M HKD0.192 HKD−2.04%3.9 K0.04−0.27 HKD−29.37%0.00%Tài chính
8804PINESTONE CAPITAL LTD
80.402 M HKD0.198 HKD0.00%37.75 K0.03−0.07 HKD−257.58%0.00%Tài chính
3339CORE ECONOMY INVESTMENT GROUP LTD
69.12 M HKD0.240 HKD−11.11%1.48 M9.49−0.03 HKD+52.23%0.00%Tài chính
88226KOALA FINANCIAL GROUP LTD
53.858 M HKD0.129 HKD0.00%75 K0.146.970.02 HKD−96.51%0.00%Tài chính
88333ASTRUM FINANCIAL HOLDINGS LTD
52.8 M HKD0.55 HKD+10.00%20 K0.20−0.10 HKD−3.86%0.00%Tài chính
6619SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LTD
46.397 M HKD0.154 HKD0.00%2 K0.10−0.46 HKD−74.36%0.00%Tài chính
88269WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED
31.175 M HKD0.035 HKD−16.67%44 K0.19−0.03 HKD+58.68%0.00%Tài chính
88210DLC ASIA LTD
30.872 M HKD0.039 HKD−2.50%200 K2.997.960.00 HKD0.00%Tài chính
88365HATCHER GROUP LTD
25.69 M HKD0.60 HKD−7.69%17.4 K0.83−0.66 HKD+31.10%0.00%Tài chính
2299GLORY SUN LAND GROUP LTD
18.783 M HKD0.172 HKD0.00%160.00−5.51 HKD−369.73%0.00%Tài chính
88340ZIJING INTERNATIONAL FINL HLDGS LTD
16.666 M HKD0.187 HKD+12.65%178 K0.42−0.06 HKD−164.43%0.00%Tài chính
88001ORIENT SECURITIES INTL HLDGS LTD
12.442 M HKD0.100 HKD+13.64%444 K0.840.980.10 HKD+12.56%0.00%Tài chính