Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
4.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
194.000K
Khối lượng
−4.67%
Thay đổi
+12.09%
Hiệu suất Tháng
−36.25%
Hiệu suất Năm
−25.55%
Hiệu suất YTD
           
376 YUNFENG FINANCIAL GROUP LTD
1.02-4.67%-0.05Bán194.000K197880.004.138B-0.04814.00
Tải thêm