Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

51
Cổ phiếu
964.171B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.540M
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
+4.85%
Hiệu suất Tháng
−0.94%
Hiệu suất Năm
−7.48%
Hiệu suất YTD
          
1039 CHANGYOU ALLI
0.29-1.69%-0.01Bán8.000K525.176M-0.03236.00
1119 IDREAMSKY
4.142.48%0.10Bán3.906M5.710B-0.61737.00
1357 MEITU
1.63-2.40%-0.04Bán3.905M7.398B-0.041770.00
1450 CENTURY SAGE
1.968.89%0.16Sức mua mạnh4.578M1.937B-0.10275.00
1675 ASIAINFO TECH
12.981.25%0.16Sức mua mạnh126.000K12.058B13.310.9713216.00
1745 LVJI TECH
0.660.00%0.00Bán220.000K966.009M-0.02248.00
1753 DUIBA
1.81-1.63%-0.03Bán713.600K2.024B34.520.05810.00
1762 WANKA ONLINE
0.621.64%0.01Bán1.977M925.056M10.430.06249.00
1782 VIXTEL TECH
0.400.00%0.00Bán40.000K203.200M90.910.00235.00
1792 CMON
0.15-4.43%-0.01Mua6.880M288.960M-0.0250.00
1808 ENTERPRISE DEV
0.080.00%0.00Sức bán mạnh990.000K91.842M-0.03
1909 FIRE ROCK
2.53-1.94%-0.05Theo dõi3.622M10.752B22.280.12216.00
1961 JIU ZUN DIGITAL
0.56-3.45%-0.02Sức bán mạnh26.000K316.680M-0.0551.00
2013 WEIMOB INC
11.38-3.07%-0.36Bán15.644M31.149B-0.615796.00
2022 DIGIT HOLLYWOOD
0.081.23%0.00Mua36.000K150.318M-0.01175.00
2148 VESYNC
11.343.28%0.36Bán683.000K13.025B25.260.44693.00
2400 XD INC
42.90-2.28%-1.00Sức bán mạnh860.200K21.019B-1.361952.00
2660 ZENGAME
1.120.90%0.01Bán236.000K1.150B4.080.27235.00
268 KINGDEE INT'L
24.400.41%0.10Bán3.536M85.041B-0.1210663.00
299 GLORY SUN LAND
0.20-8.26%-0.02Sức bán mạnh50.000K1.119B-0.12614.00
302 CMGE
3.25-1.52%-0.05Bán6.256M9.328B8.600.381000.00
3315 GOLDPAC GROUP
1.660.61%0.01Mua239.000K1.411B8.750.191643.00
3738 VOBILE GROUP
6.64-1.04%-0.07Bán3.996M13.176B422.010.02132.00
3798 HOMELAND ITL
2.08-3.70%-0.08Bán218.000K3.065B4.710.47
3888 KINGSOFT
29.90-0.66%-0.20Bán3.781M41.466B35.070.886104.00
484 FORGAME
1.287.56%0.09Bán72.500K184.922M-0.6046.00
6819 INTELLICENTRICS
8.45-0.35%-0.03Mua353.000K3.885B298.590.03186.00
6820 FRIENDTIMES
1.251.63%0.02Bán432.000K2.704B4.920.251456.00
6860 FINGERTANGO
0.20-0.50%-0.00Bán26.000K370.818M3.770.05372.00
6919 RENRUI HR
10.003.31%0.32Mua43.900K1.565B6.881.54
6933 SINO-ENTERTAIN
1.802.27%0.04Mua148.000K716.000M14.130.12118.00
6988 JOY SPREADER
2.250.00%0.00Sức bán mạnh3.125M5.000B73.00
799 IGG
7.74-0.77%-0.06Bán2.220M9.413B5.741.392022.00
800 A8 NEW MEDIA
0.250.00%0.00Mua460.000K689.114M11.470.0276.00
8007 GLOBALSTRAT
0.382.70%0.01Mua17.231M145.875M-0.7450.00
8028 TIMELESS
0.045.41%0.00Bán500.000K112.515M13.210.0035.00
8083 CHINA YOUZAN
0.96-2.04%-0.02Bán13.448M17.096B-0.033603.00
8095 BEIDA JADE BIRD
0.471.08%0.01Bán36.000K711.798M5.700.08473.00
8106 SHENGHUA LANDE
0.208.11%0.01Mua100.000K101.309M14.570.01152.00
8140 BOSATECH
0.15-1.31%-0.00Sức bán mạnh140.000K122.400M9.330.0252.00
8148 AURUM PACIFIC
0.038.70%0.00Mua740.000K30.543M-0.0756.00
8178 CHINA INFO TECH
0.280.00%0.00Bán40.000K97.795M-0.0275.00
8353 ANACLE
0.403.90%0.01Bán138.000K161.160M12.920.03104.00
8635 NOVACON TECH
0.146.77%0.01Sức mua mạnh172.000K57.200M4.080.0331.00
909 MING YUAN CLOUD
25.605.13%1.25Bán7.868M49.501B3170.00
92 CHAMPION TECH
0.100.00%0.00Bán486.028K67.015M-0.11201.00
9600 NEWLINK TECH
1.700.00%0.00Bán894.400K1.440B453.00
9626 BILIBILI-SW
561.50-0.62%-3.50Bán669.015K222.920B-12.318646.00
9911 NEWBORNTOWN
4.50-1.10%-0.05Sức bán mạnh3.064M4.695B52.660.09424.00
9990 ARCHOSAUR GAMES
8.75-7.31%-0.69Sức bán mạnh1.673M7.152B-0.091200.00
9999 NTES-S
124.80-1.58%-2.00Sức bán mạnh5.435M393.250B30.724.1728239.00
Tải thêm