Các công ty của Các công ty Hồng Kông hoạt động trong một ngành: Real Estate Development

Danh sách sau có Các công ty Hồng Kông hoạt động trong cùng ngành, Real Estate Development. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
10HANG LUNG GROUP
9.20 HKD+0.99%5.757M1.0212.404B HKD4.462.06 HKD+8.57%9.44%Tài chính
101HANG LUNG PROPERTIES (HLP)
8.48 HKD+0.24%9.125M0.7238.064B HKD9.610.88 HKD+2.69%9.22%Tài chính
Sức mua mạnh
1030SEAZEN GROUP LTD
1.14 HKD+2.70%11.364M0.677.814B HKD−0.01 HKD−100.53%0.00%Tài chính
Theo dõi
105ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS
5.72 HKD−1.38%4K0.292.059B HKD−0.01 HKD+99.71%6.82%Tài chính
106LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
0.085 HKD−5.56%12K0.05378.32M HKD−0.53 HKD−198.70%0.00%Tài chính
1064ZHONG HUA INTERNATIONAL HLDGS
0.056 HKD0.00%2K0.0143.043M HKD16.970.00 HKD0.00%Tài chính
108GR LIFE STYLE COMPANY LTD
0.290 HKD−6.45%498K1.05991.806M HKD−0.10 HKD−49400.00%0.00%Tài chính
1098ROAD KING INFRASTRUCTURE
1.45 HKD−2.68%80.5K0.411.117B HKD−2.40 HKD−211.31%0.00%Tài chính
1107MODERN LAND (CHINA) CO LIMITED
0.038 HKD+2.70%2K0.00106.21M HKDTài chính
1109CHINA RESOURCES LAND
23.85 HKD−1.04%7.773M0.66171.856B HKD4.844.93 HKD−4.07%6.68%Tài chính
Sức mua mạnh
1113CK ASSET HOLDINGS LTD
35.65 HKD−1.38%8.735M1.54128.285B HKD6.725.30 HKD+7.12%6.31%Tài chính
Mua
1124COASTAL GREENLAND
0.159 HKD+3.92%57.719K0.0863.434M HKD−2.84 HKD−73.30%0.00%Tài chính
115GRAND FIELD GROUP HLDGS
0.133 HKD+3.91%592.2K1.7531.354M HKD0.00%Tài chính
1168SINOLINK WORLDWIDE HLDGS
0.078 HKD−1.27%4.46M5.01503.546M HKD−0.08 HKD−33.68%0.00%Tài chính
1176ZHUGUANG HOLDINGS GROUP CO LTD
0.223 HKD−1.33%32.452M0.461.633B HKD−0.09 HKD−128.76%0.00%Tài chính
119POLY PROPERTY GROUP CO LTD
1.45 HKD+0.69%6.292M1.995.503B HKD3.33%Tài chính
1195KINGWELL GROUP LTD
0.016 HKD0.00%22.222K0.0246.305M HKD−0.01 HKD−300.00%0.00%Tài chính
12HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO
22.40 HKD−0.88%4.79M1.11109.415B HKD10.412.15 HKD−25.11%7.96%Tài chính
Theo dõi
120COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HLDGS
1.77 HKD−3.80%1.479M0.382.281B HKD−0.05 HKD−168.75%0.00%Tài chính
1200MIDLAND HOLDINGS LIMITED
0.89 HKD+1.14%3.908M0.63631.036M HKD−0.37 HKD−179.17%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
1201TESSON HOLDINGS LIMITED
0.070 HKD0.00%1.713M2.84145.38M HKD−0.14 HKD+38.73%0.00%Tài chính
1209CHINA RESOURCES MIXC LIFEST SVS LTD
23.15 HKD−2.32%4.026M1.0654.095B HKD18.171.27 HKD+91.94%2.53%Tài chính
Sức mua mạnh
1222WANG ON GROUP
0.037 HKD0.00%3.314K0.00504.572M HKD3.430.01 HKD+125.00%1.08%Tài chính
1224C C LAND HOLDINGS LIMITED
1.20 HKD−4.00%134K3.854.853B HKD−0.91 HKD−530.23%1.60%Tài chính
123YUEXIU PROPERTY CO LTD
5.15 HKD−1.53%12.417M1.1620.964B HKD3.431.50 HKD−9.19%10.31%Tài chính
Sức mua mạnh
1232GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD
0.037 HKD−17.78%912K2.3780.956M HKD−0.72 HKD−1166.77%0.00%Tài chính
1238POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
0.64 HKD−1.54%11.089M0.762.691B HKD−0.05 HKD−102.40%0.00%Tài chính
124GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
0.425 HKD−1.16%436K1.23735.961M HKD−0.03 HKD−116.29%25.58%Tài chính
1243WANG ON PROPERTIES LTD
0.044 HKD+2.33%13.128M12.52653.6M HKD1.630.03 HKD−24.58%16.05%Tài chính
1246BOILL HEALTHCARE HLDGS LTD
0.065 HKD+1.56%86K0.5786.912M HKD−0.25 HKD−319.60%0.00%Tài chính
1278CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT CO
0.067 HKD+9.84%979.175K0.88593.301M HKD−0.00 HKD+85.64%3.61%Tài chính
129ASIA STANDARD INTL GROUP
0.400 HKD0.00%38K0.42527.913M HKD−0.12 HKD−118.05%0.00%Tài chính
131CHEUK NANG HLDGS
1.70 HKD+2.41%2000.031.11B HKD52.310.03 HKD−85.55%2.79%Tài chính
1321CHINA NEW CITY COMMERCIAL DEV LTD
0.79 HKD0.00%6K0.681.589B HKD−0.15 HKD−168.76%0.00%Tài chính
1379WENLING ZHEJIANG M&CT TRADING CNTR
2.05 HKD−5.09%5000.02172.8M HKD2.430.84 HKD+38.10%10.50%Tài chính
1396GUANGDONG - HONG KONG GTR BAY AREA
0.109 HKD−11.38%13K0.4153.541M HKD−3.56 HKD−505.33%0.00%Tài chính
1417RIVERINE CHINA HLDGS LTD
0.380 HKD0.00%50K0.72150.777M HKD105.560.00 HKD−96.17%2.63%Tài chính
1427CHINA TIANBAO GP DEV COT LTD
0.198 HKD+4.21%55K0.41153.797M HKD−0.42 HKD−224.46%0.00%Tài chính
147INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H
0.057 HKD0.00%80K0.511.158B HKD−0.01 HKD−44.19%0.00%Tài chính
1502FINANCIAL STREET PROPERTY CO LTD
2.37 HKD−0.42%99K0.44888.93M HKD6.030.39 HKD+2.10%7.56%Tài chính
1516SUNAC SERVICES HLDGS
1.98 HKD−1.00%7.968M0.506.114B HKD8.820.22 HKD7.60%Tài chính
Theo dõi
1528RED STAR MACALLINE GROUP CORP LTD
1.69 HKD+0.60%160.4K0.2215.285B HKD−0.28 HKD−195.21%2.21%Tài chính
Bán
1538ZHONG AO HOME GROUP LIMITED
0.370 HKD0.00%32K0.67316.184M HKD4.330.09 HKD−54.84%6.76%Tài chính
156LIPPO CHINA RESOURCES
0.73 HKD+4.29%418K3.55670.645M HKD−0.22 HKD+22.36%10.96%Tài chính
1560STAR GROUP COMPANY LTD
0.238 HKD−0.42%6K0.19153.318M HKD1.550.15 HKD0.00%Tài chính
1570WEIYE HOLDINGS LTD
2.98 HKD+6.43%8K2.00−0.41 HKD−423.29%Tài chính
16SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
79.45 HKD+0.63%6.412M0.96228.78B HKD9.348.50 HKD−12.91%6.27%Tài chính
Mua
160HON KWOK LAND INVESTMENT CO
1.43 HKD+2.14%22.1K0.511.009B HKD8.020.18 HKD−15.46%8.93%Tài chính
1628YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LTD
0.090 HKD+5.88%207K0.13555.519M HKD−3.21 HKD−16047.74%0.00%Tài chính
163EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.395 HKD0.00%14K0.091.453B HKD−0.53 HKD−526.69%1.52%Tài chính
1638KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.116 HKD+4.50%310K0.15778.717M HKD−2.00 HKD−292.29%0.00%Tài chính
1655OKURA HOLDINGS LTD
0.375 HKD+5.63%1.9M3.86213M HKD1.040.36 HKD0.00%Tài chính
1663SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED
0.137 HKD−1.44%6K0.02325.248M HKD9.510.01 HKD−82.73%7.58%Tài chính
1668CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED
0.166 HKD−0.60%13.902M0.191.911B HKD−0.21 HKD−171.66%11.98%Tài chính
17NEW WORLD DEVELOPMENT CO
9.20 HKD−6.79%54.141M1.9624.839B HKD25.700.36 HKD−21.99%7.70%Tài chính
Bán
171SILVER GRANT INTL HLDGS GP LTD
0.105 HKD−3.67%52K0.42251.229M HKD−0.30 HKD−63.32%0.00%Tài chính
173K.WAH INTERNATIONAL HLDGS
2.07 HKD−0.48%1.474M1.716.516B HKD8.390.25 HKD−48.12%10.10%Tài chính
Mua
174GEMINI INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMIT
0.236 HKD−1.67%82K1.86149.995M HKD−0.83 HKD−463.84%0.00%Tài chính
1755S-ENJOY SERVICE GRP CO LTD
3.00 HKD−1.96%596K0.262.666B HKD4.630.65 HKD−15.65%5.69%Tài chính
Mua
1777FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
0.040 HKD0.00%67.5K0.13230.904M HKDTài chính
1778COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO LTD
0.250 HKD+1.63%127K0.16365.43M HKDTài chính
1813KWG GROUP HLDGS LTD
0.435 HKD−2.25%6.7M0.381.52B HKD−6.67 HKD−406.75%0.00%Tài chính
Bán
185ZENSUN ENTERPRISES LTD
0.325 HKD−10.96%5K0.00698.386M HKD−1.99 HKD−519.92%0.00%Tài chính
1862JINGRUI HOLDINGS LIMITED
0.035 HKD+2.94%63K0.1652.32M HKDTài chính
1908C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GP LTD
12.34 HKD−3.14%1.854M0.9924.151B HKD4.013.08 HKD+27.32%10.20%Tài chính
Sức mua mạnh
191LAI SUN GARMENT INTERNATIONAL LTD
0.71 HKD−1.39%8K0.24636.029M HKD−2.20 HKD+3.13%0.00%Tài chính
1918SUNAC CHINA HLDGS
1.21 HKD+0.83%69.882M0.5810.076B HKD−5.07 HKD−155.28%0.00%Tài chính
Bán
1922YINCHENG LIFE SERVICE CO LTD
1.63 HKD−5.78%16K0.60478.202M HKD3.360.49 HKD+41.96%0.00%Tài chính
193CAPITAL ESTATE LIMITED
0.123 HKD0.00%22.2K0.5923.904M HKD−0.15 HKD+12.04%0.00%Tài chính
194LIU CHONG HING INVESTMENT
4.87 HKD−2.21%16K0.611.885B HKD−0.69 HKD−169.55%6.22%Tài chính
1941YE XING GROUP HOLDINGS LTD
0.180 HKD+1.12%100K0.0772.145M HKD−0.13 HKD−345.27%0.00%Tài chính
1965LANDSEA GREEN LIFE SERVICE CO LTD
0.201 HKD−14.10%348K5.7391.19M HKD3.620.06 HKD0.00%Tài chính
1966CHINA SCE GP HLDGS LTD
0.152 HKD−1.94%848K0.97654.563M HKD−0.63 HKD−156.55%0.00%Tài chính
Bán
1971REDSUN SERVICES GROUP LTD
0.450 HKD−8.16%21K0.40203.35M HKD2.190.21 HKD−31.63%0.00%Tài chính
1972SWIRE PROPERTIES LTD
15.90 HKD−1.61%2.614M0.8794.536B HKD15.811.01 HKD+16.49%6.25%Tài chính
Mua
199ITC PROPERTIES GROUP LIMITED
0.50 HKD−9.09%571K9.08498.959M HKD−0.48 HKD−329.72%0.00%Tài chính
1995CIFI EVER SUNSHINE SVCS GROUP LTD
1.41 HKD−2.08%2.871M0.382.519B HKD6.370.22 HKD−37.38%6.54%Tài chính
Mua
1996REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
0.072 HKD−8.86%167K0.38261.881M HKD−1.98 HKD−429.97%0.00%Tài chính
1997WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD
25.25 HKD−3.44%4.019M0.9379.397B HKD−1.84 HKD−1199.51%4.89%Tài chính
Mua
2007COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD
0.63 HKD−1.56%171.472M0.7917.737B HKD−2.34 HKD−224.21%0.00%Tài chính
Bán
2019DEXIN CHINA HOLDINGS CO LTD
0.095 HKD+2.15%81K0.09276.149M HKD−0.35 HKD−171.85%0.00%Tài chính
2048E-HOUSE(CHINA) ENTERPRISE HLDGS LTD
0.173 HKD+5.49%403.5K0.23286.846M HKD−2.05 HKD−156.97%0.00%Tài chính
207JOY CITY PROPERTY LIMITED
0.247 HKD+3.35%4.258M0.883.401B HKD5.330.05 HKD−62.02%5.02%Tài chính
2088XIWANG PROPERTY HOLDINGS CO LTD
0.057 HKD0.00%12.164K0.4080.301M HKD−0.00 HKD−33.33%0.00%Tài chính
21GREAT CHINA HLDGS (HONG KONG) LTD
0.065 HKD−7.14%475K0.12278.266M HKD5.800.01 HKD0.00%Tài chính
2107FIRST SERVICE HOLDING LTD
0.223 HKD−3.88%2.978M7.23230.608M HKD3.380.07 HKD12.93%Tài chính
214ASIA ORIENT HLDGS
0.445 HKD−1.11%22K0.48378.393M HKD−0.18 HKD−125.77%0.00%Tài chính
2146ROISERV LIFESTYLE SERVICES CO LTD
1.73 HKD+0.58%10K0.19161.68M HKD3.790.46 HKD−5.99%0.00%Tài chính
2156C&D PROPERTY MANAGEMENT GROUP LTD
3.23 HKD−1.22%97K0.134.605B HKD13.490.24 HKD+81.30%3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
216CHINNEY INVESTMENTS
0.89 HKD0.00%1000.00490.718M HKD−0.03 HKD−116.90%5.62%Tài chính
2165LING YUE SERVICES GROUP LTD
0.70 HKD+4.48%3K0.09191.409M HKD2.090.33 HKD0.00%Tài chính
2168KAISA PROSPERITY HLDGS LTD
1.10 HKD−0.90%15K0.52171.062M HKD−0.42 HKD−117.87%0.00%Tài chính
2202CHINA VANKE CO. LTD
6.03 HKD−0.50%25.025M0.79119.628B HKD3.341.80 HKD−23.25%12.19%Tài chính
Mua
2205KANGQIAO SERVICE GROUP LTD
0.60 HKD+3.45%4.114M1.97406M HKD6.700.09 HKD10.69%Tài chính
2210BEIJING CAPITAL JIAYE PPTY SVCS CO
3.81 HKD+0.26%1.6K0.02557.335M HKD4.120.93 HKD6.49%Tài chính
2215DEXIN SERVICES GROUP LTD
1.99 HKD−0.50%2K0.481.865B HKD17.170.12 HKD0.00%Tài chính
2231JY GRANDMARK HOLDINGS LTD
0.98 HKD−2.97%496K5.441.663B HKD−0.62 HKD−292.24%0.00%Tài chính
225POKFULAM DEVELOPMENT CO
5.78 HKD−0.34%24K1.19639.04M HKD−1.65 HKD−232.58%6.55%Tài chính
2270DESUN R/EST INV SVCS GP CO LTD
1.17 HKD−0.85%16K1.78731.906M HKD25.050.05 HKD4.67%Tài chính
2271ZHONG AN INTELLIGENT LIVING SERVICE
0.67 HKD−1.47%54K4.15346.667M HKD0.00%Tài chính