Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
19.215B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.930K
Khối lượng
+1.23%
Thay đổi
−8.21%
Hiệu suất Tháng
−1.99%
Hiệu suất Năm
−6.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
958 HUF−0.21%9000.51Công ty dịch vụ công cộng
PANNERGYPANNERGY SHARE
1220 HUF−0.81%11.26K1.2619.215B HUF11.08110.10 HUF+127.05%1.47%Công ty dịch vụ công cộng