Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
11119.653B
Giá trị vốn hóa thị trường
36
Khối lượng
+1.37%
Thay đổi
−5.65%
Hiệu suất Tháng
+11.19%
Hiệu suất Năm
+8.19%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ALTEOALTEO SHARE
2680 HUF−0.37%−10 HUF
Bán
1.622K4.347M HUF51.41B HUF3.35799.33 HUF413
ENEFIENEFI SHARE
137 HUF−0.72%−1 HUF
Mua
55.455K7.597M HUF1.528B HUF
EONE.ON AG ORD SHARE
4225.5 HUF1.38%57.5 HUF
Theo dõi
1042.255K HUF11.05T HUF30.86136.91 HUF69.378K
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
1010 HUF1.00%10 HUF
Bán
3.773K3.811M HUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
1060 HUF1.92%20 HUF
Theo dõi
7.634K8.092M HUF16.559B HUF13.0481.32 HUF14