Quản lý Đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
4.500B
Giá trị vốn hóa thị trường
129
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
−10.89%
Hiệu suất Tháng
−32.33%
Hiệu suất Năm
−35.71%
Hiệu suất YTD
           
FORRAS/T FORRÁS "A" SHARE
900.00-1.10%-10.00Bán Mạnh129116100.004.500B3.99227.97119.00
Tải thêm