Bảo hiểm nhân thọ / Y tế

Các công ty của Các công ty Hungary hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhân thọ / y tế

Danh sách sau có Các công ty Hungary hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhân thọ / y tế. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CIG PANNONIA SHARE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CIG PANNONIA SHARE, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
32,226 B HUF343 HUF+0,88%31,429 K2,858,6539,65 HUF+447,88%9,62%Tài chính