Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
23.113B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.620K
Khối lượng
−5.38%
Thay đổi
−18.00%
Hiệu suất Tháng
−23.84%
Hiệu suất Năm
−35.35%
Hiệu suất YTD
           
CIGPANNONIA CIG PANNONIA SHARE
246.00-5.38%-14.00Bán Mạnh1.620K398520.0023.113B13.4719.30
Tải thêm