Viễn thông (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
43178.090B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.285K
Khối lượng
+1.83%
Thay đổi
+4.56%
Hiệu suất Tháng
+12.78%
Hiệu suất Năm
+11.41%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DEUTSCHETELDEUTSCHE TELEKOM AG ORD SHARE
8504 HUF+1.84%402.3142.478T HUF5.441563.10 HUF+144.24%3.13%Truyền thông
Sức mua mạnh
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
621 HUF+0.65%593.922K1.32599.452B HUF8.1176.57 HUF+16.38%4.96%Truyền thông
Sức mua mạnh