Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
27392.560B
Giá trị vốn hóa thị trường
2
Khối lượng
−2.37%
Thay đổi
−4.81%
Hiệu suất Tháng
+2.67%
Hiệu suất Năm
−12.68%
Hiệu suất YTD
           
ALLIANZ ALLIANZ SE ORD SHARE
68110.00-2.37%-1650.00Bán2136220.0027392.560B18.273979.96152840.00
Tải thêm