Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Hungary hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Hungary hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như EPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như BIF SHARE, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIFBIF SHARE
153.528 B HUF610 HUF0.00%6.49 K0.535.74%Tài chính
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
35.887 B HUF9.00 EUR0.00%6.78 K0.738.97387.27 HUF+15.16%5.99%Tài chính
Sức mua mạnh
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
32.427 B HUF958 HUF−1.64%73.27 K0.9612.0979.21 HUF−9.16%11.29%Tài chính
APPENINNAPPENINN SHARE
25.295 B HUF534 HUF−1.11%55.294 K0.330.00%Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
8.125 B HUF245 HUF−0.41%25.118 K0.840.00%Tài chính
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.7 EUR−2.50%6640.07Tài chính
EEPROLIUSIAEPROLIUS INGATLAN NYRT. ORDINARY SHARE
1310 HUF−4.38%950.69Tài chính