Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
422.229B
Giá trị vốn hóa thị trường
179
Khối lượng
+26.52%
Thay đổi
−1.09%
Hiệu suất Tháng
+678546.62%
Hiệu suất Năm
−7.67%
Hiệu suất YTD
           
APPENINN APPENINN SHARE
161.000.62%1.00Bán4.410K710010.007.579B
BIF BIF SHARE
226.000.00%0.00Bán37584750.0056.881B5.7139.6150.00
DUNAHOUSE DUNA HOUSE SHARE
461.000.00%0.00Bán11553015.0015.604B6.0176.75
GOPD GOPD SHARE
12300.0036.67%3300.00Mua561500.00307.500B
GSPARK GRAPHISOFT PARK SE SHARE
3320.00-2.35%-80.00Bán Mạnh4881620160.0034.281B8.73389.6324.00
Tải thêm