Tài chính (Khu vực)

15
Cổ phiếu
43642.679B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.543K
Khối lượng
+1.14%
Thay đổi
+1.86%
Hiệu suất Tháng
+6672.23%
Hiệu suất Năm
−9.96%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
45.566B-0.47%2.474K1
103.655B-1.17%48.961K2
7451.949B2.212.67%3041
4.900B0.00%1491
24.804B0.001.93%3.309K1
2518.563B0.04-1.70%456.299K1
29438.308B5.960.81%11
427.531B1.81-0.64%1.616K5
65.299B4.82-0.44%21
3562.104B3.04%2561
Tải thêm