Chứng khoán Hungary bao gồm lĩnh vực tài chính

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực tài chính. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Ngân hàng / Môi giới đầu tư12,118 T HUF2,94%+0,57%362
Ngân hàng khu vực9,227 T HUF2,05%+0,31%212
Các Ngân hàng lớn4,909 T HUF2,96%+0,77%266,903 K1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro1,561 T HUF4,55%0,00%251
Phát triển Bất động sản237,514 B HUF6,67%+1,85%11,051 K8
Tài chính/Cho thuê85,49 B HUF0,00%1,5 K1
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế31,757 B HUF9,76%0,00%6,66 K1
Quản lý Đầu tư8,5 B HUF0,00%−15,00%513
Tập đoàn Tài chính560,086 M HUF−7,46%1443