Vận chuyển (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4712.074B
Giá trị vốn hóa thị trường
634
Khối lượng
+2.73%
Thay đổi
+16.69%
Hiệu suất Tháng
−3.86%
Hiệu suất Năm
−1.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LUFTHANSADEUTSCHE LUFTHANSA SHARE
3114.5 HUF+2.33%1550.463.763T HUF4.97627.20 HUF+933.78%0.00%Vận chuyển
Mua
WABERERSWABERER`S SHARE
3240 HUF−0.31%15.812K1.1956.632B HUF3.12%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WIZZAIRWIZZ AIR HOLDINGS PLC SHARE
8620 HUF+4.61%1.693K2.27892.161B HUF12.78674.34 HUF0.00%Vận chuyển
Mua