Tập đoàn Công nghiệp (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
56.300B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+2.68%
Hiệu suất Tháng
+9.79%
Hiệu suất Năm
−0.86%
Hiệu suất YTD
           
HAMP HAMPIÐJAN HF.
116.000.87%1.00Mua4.310K499960.0056.300B24.764.64
Tải thêm