Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
69.037B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.226M
Khối lượng
+2.07%
Thay đổi
−6.12%
Hiệu suất Tháng
−5.87%
Hiệu suất Năm
+2.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
32.6 ISK−0.61%−0.2 ISK
Bán
16.02K522.252K38.472B ISK12.312.65 ISK
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
18.1 ISK2.84%0.5 ISK
Bán
5.875M106.341M31.675B ISK32.540.54 ISK