Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

45
Cổ phiếu
1563.827B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.320M
Khối lượng
+2.41%
Thay đổi
+14.68%
Hiệu suất Tháng
+33.34%
Hiệu suất Năm
+39.84%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
21STCENMGM21ST CENTURY MANAG19.50 INR1.83%5.428K200.97M INR−15.56 INR−10820.07%0.00%Tài chính
5PAISA5PAISA CAPITAL LTD439.30 INR−0.75%27.318K13.592B INR26.8616.36 INR247.50%0.00%Tài chính
ALMONDZALMONDZ GLOBAL SEC86.95 INR−0.06%20.776K2.328B INR15.105.76 INR−7.84%0.00%Tài chính
ANGELONEANGEL ONE LTD1943.70 INR4.51%955.518K155.963B INR17.79109.27 INR34.65%2.23%Tài chính
Sức mua mạnh
ARIHANTCAPARIHANT CAPITAL MKTS LTD70.40 INR−0.07%395.154K7.311B INR22.053.19 INR−27.59%0.57%Tài chính
AUSOMENTAUSOM ENTERPRISE74.95 INR0.20%16.04K1.026B INR23.783.15 INR−15.19%1.33%Tài chính
BIRLAMONEYADITYA BIRLA MONEY77.25 INR0.32%290.211K4.35B INR12.376.24 INR23.13%0.00%Tài chính
BLBLIMITEDBLB23.00 INR−2.75%59.209K1.249B INR17.031.35 INR−13.77%0.00%Tài chính
BSEBSE LTD1307.75 INR2.39%1.6M173.013B INR28.6145.72 INR152.33%0.94%Tài chính
Mua
CDSLCENTRAL DEPOSITORY1352.15 INR1.84%1.276M138.745B INR48.4427.92 INR−4.38%1.21%Tài chính
Mua
CSLFINANCECSL FINANCE LTD335.30 INR−0.19%47.558K7.613B INR14.6222.93 INR19.18%0.74%Tài chính
DBSTOCKBRODB INTL STOCK BROK27.80 INR−0.18%7.098K959M INR15.531.79 INR−29.94%0.00%Tài chính
DOLATALGODOLAT ALGOTECH LTD47.70 INR−0.31%48.92K8.39B INR9.295.13 INR−43.76%0.94%Tài chính
EDELWEISSEDELWEISS FIN SERV53.40 INR1.91%3.758M49.451B INR13.024.10 INR86.68%2.77%Tài chính
GATECHGACM TECHNOLOGIES1.10 INR−4.35%572.479K971.861M INR76.920.01 INR0.00%Tài chính
GATECHDVRGACM TECHNOLOGIES LTD10.45 INR−1.42%42.64K971.861M INR730.770.01 INR0.00%Tài chính
GEOJITFSLGEOJIT FINANCIAL S53.75 INR2.09%505.888K12.572B INR13.304.04 INR−28.03%2.85%Tài chính
HBSLHB STOCKHOLDINGS55.55 INR−0.45%6.425K398.424M INR2.9518.81 INR1.79%Tài chính
HYBRIDFINHYBRID FINANCIAL SERVICES7.85 INR4.67%8.685K229.898M INR42.410.19 INR−66.35%0.00%Tài chính
IEXINDIAN ENERGY EXCH132.10 INR0.27%3.605M117.525B INR37.783.50 INR−0.63%0.76%Tài chính
Theo dõi
IIFLSECIIFL SECURITIES87.10 INR11.38%5.016M23.97B INR9.519.16 INR0.99%3.83%Tài chính
INDBANKINDBANK MERCH BANK36.30 INR1.82%124.479K1.572B INR28.231.29 INR16.00%0.00%Tài chính
INDOTHAIINDO THAI SECURITI225.45 INR1.76%2932.28B INR105.412.14 INR0.44%Tài chính
INVENTUREINVENTURE GROWTH &2.40 INR4.35%10.968M1.94B INR25.830.09 INR−35.75%0.00%Tài chính
ISECICICI SEC. LTD614.85 INR0.11%341.242K198.529B INR17.8534.44 INR−17.07%3.09%Tài chính
Theo dõi
IVCIL & FS INVESTMENT8.00 INR1.27%143.712K2.515B INR19.470.41 INR46.44%9.99%Tài chính
JMFINANCILJM FINANCIAL86.60 INR2.12%2.414M81.021B INR13.946.21 INR−19.91%2.12%Tài chính
JSWHLJSW HOLDINGS LTD4764.70 INR−0.04%41.026K52.969B INR15.10315.59 INR145.67%0.00%Tài chính
KEYFINSERVKEYNOTE FINANCIAL114.15 INR−0.17%11.76K803.951M INR8.6913.13 INR1.25%0.87%Tài chính
KHANDSEKHANDWALA SEC LTD25.35 INR1.20%3.153K394.463M INR46.220.55 INR0.00%Tài chính
MCXMULTI COMMODITY EX1937.00 INR1.86%1.162M96.963B INR77.5324.98 INR−12.36%0.92%Tài chính
Theo dõi
MONARCHMONARCH NETWORTH CAP LTD336.95 INR0.03%197.194K11.356B INR23.2414.50 INR−14.54%0.30%Tài chính
MOTILALOFSMOTILAL OSWAL FINA881.50 INR2.65%180.27K127.336B INR9.1696.27 INR29.99%1.16%Tài chính
Sức mua mạnh
NAGREEKCAPNAGREEKA CAPITAL &15.75 INR−1.56%504215.722M INR−28.24 INR−965.37%0.00%Tài chính
PNBGILTSPNB GILTS80.00 INR0.57%2.584M14.309B INR20.693.87 INR88.73%6.29%Tài chính
PRIMESECUPRIME SECURITIES149.55 INR1.70%145.949K4.842B INR36.744.07 INR−18.60%0.34%Tài chính
SHAREINDIASHARE IND. SECURITIES LTD1324.50 INR−1.95%132.225K44.115B INR12.66104.59 INR49.08%0.63%Tài chính
SMCGLOBALSMC GLOBAL SECURITIES LTD78.75 INR−0.82%32.241K8.29B INR3.03%Tài chính
STEELCITYSTEEL CITY SECURIT64.90 INR0.46%10.287K975.918M INR8.827.36 INR−16.65%4.64%Tài chính
TATAINVESTTATA INVESTMENT3270.90 INR8.78%1.617M152.016B INR53.6061.02 INR23.33%1.60%Tài chính
TFLTRANSWARRANTY FINA10.05 INR−0.50%552.963K488.422M INR−2.24 INR−122.00%0.00%Tài chính
THEINVESTTHE INVESTMENT TRU81.00 INR−0.06%17.801K4.25B INR28.332.86 INR0.00%Tài chính
UGROCAPUGRO CAPITAL LTD293.65 INR0.60%118.905K26.999B INR38.387.65 INR171.40%0.00%Tài chính
VLSFINANCEVLS FIN LTD INDIA198.15 INR−1.49%29.901K6.973B INR3.8451.58 INR110.76%0.75%Tài chính
WELINVWELSPUN INVESTMENT510.00 INR−0.97%8101.842B INR34.6714.71 INR112.65%0.00%Tài chính