Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: hàng không vũ trụ & quốc phòng

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, hàng không vũ trụ & quốc phòng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ELBIT SYSTEMS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như IMCO, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ESLTELBIT SYSTEMS
32.472 B ILS72570 ILA−0.27%38.407 K0.6541.0117.69 ILS−15.13%1.03%Công nghệ Điện tử
Mua
BBSENBET SHEMESH
1.447 B ILS17100 ILA+0.88%10.443 K0.766.5925.93 ILS+1291.29%12.11%Công nghệ Điện tử
AASHOASHOT
831.398 M ILS3462 ILA−0.86%10.197 K0.6524.151.43 ILS+87.18%2.41%Công nghệ Điện tử
TATTTAT TECHNO
581.108 M ILS5557 ILA−0.25%20.741 K0.6623.482.37 ILS+791.88%0.00%Công nghệ Điện tử
AARYTARYT
522.338 M ILS567.8 ILA−0.39%537.171 K1.0951.520.11 ILS+398.64%2.19%Công nghệ Điện tử
CCISYC I SYSTEMS
195.922 M ILS1885 ILA+0.75%3.13 K1.421.08%Công nghệ Điện tử
IIMCOIMCO
166.215 M ILS3444 ILA+6.59%88.645 K2.680.00%Công nghệ Điện tử
RRSELRSL
69.917 M ILS676.3 ILA−2.49%3.021 K0.333.58%Công nghệ Điện tử