Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: hóa chất: đặc biệt

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, hóa chất: đặc biệt. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như PAZ OIL CO LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như RAM-ON INVESTMENTS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PZOLPAZ OIL CO LTD
3.483 B ILS33260 ILA+0.12%5.872 K0.2649.276.75 ILS−78.02%4.24%Công nghiệp Chế biến
PPOLPPOLYRAM PLASTIC IN
1.101 B ILS1025 ILA0.00%30.16 K1.2812.800.80 ILS−7.44%5.30%Công nghiệp Chế biến
KKAFRKAFRIT INDUSTRIES
435.758 M ILS1890 ILA+2.05%3800.088.502.22 ILS+44.11%3.73%Công nghiệp Chế biến
RRMNRAM-ON INVESTMENTS
190.251 M ILS1189 ILA+2.06%1.376 K0.1432.320.37 ILS−70.58%3.74%Công nghiệp Chế biến
IINFR-MINFIMER LTD
1.395 M ILS76.0 ILA0.00%10.000.00%Công nghiệp Chế biến