Cửa hàng điện tử / Gia dụng

Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: cửa hàng điện tử / gia dụng

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng điện tử / gia dụng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như RALCO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như BRIMAG, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BBRMGBRIMAG
132.797 M ILS1 342 ILA−0.30%7.256 K3.171 328.710.01 ILS−99.61%5.47%Bán Lẻ
RRLCORALCO
127.837 M ILS3 156 ILA−1.00%2.227 K1.525.695.55 ILS−10.31%15.65%Bán Lẻ