Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
39.289B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.210M
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
+8.87%
Hiệu suất Tháng
+49.27%
Hiệu suất Năm
+38.45%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ARAD ARAD INVESTMENT
42810.001.93%810.00Sức mua mạnh13.002K556615620.003.082B
BIG BIG
48400.000.35%170.00Mua29.685K1436754000.0010.229B21.6122.5086.00
BNRG BRENMILLER
1182.003.50%40.00Mua23.088K27290016.00284.531M-2.0081.00
BONS BONUS BIOGROUP
125.90-3.75%-4.90Bán5.378M677055829.301.452B-0.0732.00
BRAN BARAN
837.000.50%4.20Mua597499689.00166.269M
EDRL EDRI-EL
150.70-8.94%-14.80Bán41.001K6178850.70
ELMR ELMOR
1070.000.00%0.00Mua1.932K2067240.00383.949M15.390.70489.00
LEVI LEVINSTEIN ENG
35930.002.92%1020.00Sức mua mạnh2.093K75201490.001.312B20.0217.43113.00
LSCO LESICO
675.801.41%9.40Mua51.147K34565142.60344.275M-0.09322.00
LUDN LUDAN
1579.00-1.99%-32.00Bán104.964K165738156.00181.975M11.561.391064.00
LUZN LUZON GROUP
145.00-1.49%-2.20Bán844.703K122481935.00525.747M13.990.13284.00
MVNE MIVNE
1275.00-0.93%-12.00Mua2.912M3712867575.009.571B16.030.81179.00
NXTM NEXTCOM
1305.002.27%29.00Sức mua mạnh64.450K84107250.00185.220M7.971.61333.00
ORON ORON GROUP
1271.000.55%7.00Bán26.515K33700565.00827.741M30.540.41344.00
RMON RIMON CONSULTING &
4140.00-1.05%-44.00Bán13.930K57670200.001.475B
ROTS ROTSHTEIN
4143.001.82%74.00Mua4.267K17678181.00560.726M
SKBN SHIKUN & BINUI
1997.00-2.87%-59.00Bán1.274M2543690732.008.588B105.270.208765.00
YAAC YAACOBI GROUP
73.50-3.29%-2.50Bán82.056K6031116.00118.701M
Tải thêm