Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: Industrial Services

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Industrial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ACCLACCEL
79.2 ILA−3.18%235.344K0.58117.759M ILS10.170.08 ILS+121.31%0.00%
ARADARAD INVESTMENT
8103 ILA+2.41%2.045K0.40506.476M ILS1.9142.43 ILS−44.82%3.79%
ASHGASHTROM GROUP
5689 ILA+5.57%74.093K0.845.458B ILS10.225.56 ILS−42.61%5.87%
BIGBIG
39640 ILA+2.43%12.5K0.519.454B ILS10.0539.43 ILS−36.69%0.00%
Sức mua mạnh
BRANBARAN
975.2 ILA0.00%1350.01194.369M ILS6.491.50 ILS+371.81%0.00%
ELMRELMOR
1017 ILA+1.50%6.506K2.74359.549M ILS9.411.08 ILS+103.77%4.59%
ELTRELECTRA
158000 ILA+4.15%3.403K0.645.824B ILS25.9360.93 ILS−20.66%1.47%
KRNV-MKARDAN NV
4.4 ILA+25.71%65.227K0.36860.295K ILS0.00%
LAPDLAPIDOTH CAP.
5802 ILA+1.22%6.383K0.483.546B ILS1.41%
LEVILEVINSTEIN ENG
31000 ILA+2.41%1.479K2.701.105B ILS7.2742.67 ILS−43.39%1.65%
LSCOLESICO
307.5 ILA+0.20%26.829K0.79156.345M ILS11.000.28 ILS−1.89%2.56%
LUDNLUDAN
1556 ILA+0.71%9.5K2.02178.056M ILS6.682.33 ILS+69.44%11.33%
LUZNLUZON GROUP
189.4 ILA−0.84%114.036K1.43760.146M ILS6.980.27 ILS+97.24%0.00%
LVPRLEVINSTEIN PROP
6758 ILA+1.99%1.655K0.57954.26M ILS21.043.21 ILS−77.45%2.64%
NXTMNEXTCOM
790.0 ILA−0.20%2280.04112.902M ILS6.591.20 ILS+47.68%0.00%
ORONORON GROUP
683.1 ILA+3.52%7.373K0.12429.761M ILS14.070.49 ILS+304.25%2.33%
RMONRIMON CONSULTING &
3513 ILA+1.27%3.554K0.831.238B ILS2.06%
ROTSROTSHTEIN
3711 ILA+0.30%1.201K0.26570.305M ILS4.21%
SBENSHIKUN & BINUI ENE
278.6 ILA+0.98%17.128K0.122.529B ILS14.500.19 ILS0.00%
SKBNSHIKUN & BINUI
932.9 ILA+1.78%375.085K0.515.013B ILS13.200.71 ILS+181.14%0.00%
TRLTTERA LIGHT LTD
776.7 ILA−0.80%3.661K0.28569.464M ILS0.00%
WNBZWIND BUZZ TECHNOL
37.5 ILA+4.75%13.666K0.1727.67M ILS0.00%
YAACYAACOBI GROUP
48.5 ILA+0.21%96.981K0.8887.169M ILS−0.00 ILS−100.21%0.00%