Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

19
Cổ phiếu
35.967B
Giá trị vốn hóa thị trường
136.893K
Khối lượng
+0.10%
Thay đổi
−2.47%
Hiệu suất Tháng
+60.63%
Hiệu suất Năm
+28.85%
Hiệu suất YTD
          
ACCL ACCEL
155.500.26%0.40Bán532.740K185.402M153.560.0125.00
ARAD ARAD INVESTMENT
35910.000.28%100.00Mua2.613K2.586B
BIG BIG
46440.00-0.26%-120.00Mua16.983K9.760B20.8622.5086.00
BNRG BRENMILLER
818.60-1.83%-15.30Bán13.890K197.896M-2.0081.00
BONS BONUS BIOGROUP
130.200.23%0.30Bán1.328M1.483B-0.0732.00
BRAN BARAN
823.80-0.76%-6.30Bán13.720K163.190M
EDRL EDRI-EL
162.40-1.87%-3.10Mua29.929K
ELMR ELMOR
957.60-3.40%-33.70Bán6.518K341.948M14.260.70489.00
LEVI LEVINSTEIN ENG
27190.00-0.69%-190.00Bán1.251K1.029B15.7117.43113.00
LSCO LESICO
590.501.57%9.10Mua22.597K299.904M-0.09322.00
LUDN LUDAN
1500.001.28%19.00Mua14.384K170.680M10.631.391064.00
LUZN LUZON GROUP
154.10-0.52%-0.80Mua158.836K561.664M14.720.13284.00
MVNE MIVNE
1131.000.18%2.00Mua1.406M8.195B14.060.81179.00
NXTM NEXTCOM
1174.000.34%4.00Mua25.367K162.228M7.311.61333.00
ORON ORON GROUP
1269.000.08%1.00Mua19.662K827.089M30.640.41344.00
RMON RIMON CONSULTING &
3779.000.61%23.00Mua12.880K1.331B
ROTS ROTSHTEIN
3536.000.28%10.00Mua5.348K480.541M
SKBN SHIKUN & BINUI
1888.000.21%4.00Mua345.147K8.064B96.470.208765.00
YAAC YAACOBI GROUP
83.702.20%1.80Mua105.668K127.906M
Tải thêm