Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

20
Cổ phiếu
30.778B
Giá trị vốn hóa thị trường
341.981K
Khối lượng
+0.97%
Thay đổi
−10.11%
Hiệu suất Tháng
−36.74%
Hiệu suất Năm
−16.10%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACCLACCEL
87.0 ILA−0.46%−0.4 ILA
Bán
29.421K2.56M128.109M ILS24.900.04 ILS40
ARADARAD INVESTMENT
40340 ILA−0.02%−10 ILA
Theo dõi
96138.767M2.744B ILS5.3076.36 ILS4.365K
ASHGASHTROM GROUP
5728 ILA4.15%228 ILA
Theo dõi
64.788K371.106M5.567B ILS5.699.70 ILS1.482K
BIGBIG
31880 ILA1.21%380 ILA
Bán
4.22K134.534M7.549B ILS5.9853.56 ILS96
BNRGBRENMILLER
511.0 ILA−0.91%−4.7 ILA
Bán
1.764K901.404K91.436M ILS72
BRANBARAN
885.0 ILA0.56%4.9 ILA
Bán
200177K175.252M ILS27.700.32 ILS758
ELMRELMOR
990.2 ILA0.00%0.0 ILA
Bán
87.922K355.315M ILS484
ELTRELECTRA
155300 ILA1.11%1700 ILA
Theo dõi
41364.139M5.895B ILS20.0677.07 ILS14.029K
KRNV-MKARDAN N.V-M
5.0 ILA4.17%0.2 ILA
Bán
3K15K1.18M ILS−125.24 ILS499
LSCOLESICO
245.4 ILA0.00%0.0 ILA
Bán
593145.522K125.015M ILS8.590.28 ILS343
LUDNLUDAN
1490 ILA1.78%26 ILA
Mua
400596K168.721M ILS1.051K
LUZNLUZON GROUP
131.8 ILA0.00%0.0 ILA
Bán
4.415K581.897K532.657M ILS9.610.14 ILS237
NXTMNEXTCOM
541.0 ILA0.22%1.2 ILA
Bán
1.062K574.542K77.081M ILS6.670.83 ILS335
ORONORON GROUP
671.0 ILA0.00%0.0 ILA
Bán
1.406K943.426K436.99M ILS18.750.36 ILS343
RMONRIMON
2555 ILA−0.97%−25 ILA
Theo dõi
5751.469M920.802M ILS35.410.71 ILS
ROTSROTSHTEIN
2617 ILA5.18%129 ILA
Bán
11.828K30.954M383.492M ILS9.59 ILS50
SBENSHIKN&BINUI ENE
258.7 ILA1.37%3.5 ILA
Mua
56.973K14.739M2.203B ILS44.280.06 ILS152
SKBNSHIKUN & BINUI
702.5 ILA−2.96%−21.4 ILA
Bán Mạnh
630.304K442.789M3.477B ILS28.890.26 ILS8.529K
WNBZWIND BUZZ
19.9 ILA7.57%1.4 ILA
Bán
1603.184K13.922M ILS−0.21 ILS1
YAACYAACOBI GROUP
54.7 ILA2.63%1.4 ILA
Bán
3.501K191.505K95.994M ILS5.530.10 ILS598