Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: Hotels/Resorts/Cruise lines

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, Hotels/Resorts/Cruise lines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DANHDAN HOTELS
2334 ILA+1.35%640.052.592B ILS1.74%Dịch vụ Khách hàng
FTALFATTAL
48800 ILA−0.22%6.585K0.518.037B ILS224.292.18 ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng
ISROISROTEL
8275 ILA+9.14%34.082K1.264.239B ILS19.274.29 ILS−10.98%1.22%Dịch vụ Khách hàng
QNCOQUEENCO
258.4 ILA+2.01%27.325K3.4975.436M ILS10.780.24 ILS−46.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SKLNSKYLINE
2187 ILA−1.58%7990.27371.085M ILS−3.09 ILS−139.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRATARYA ISREAL LTD
32.3 ILA−5.00%94.556K1.34100.932M ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng