Dịch vụ Khách hàng

Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FATTAL, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GIX INTERNET LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
FTALFATTAL
6.634 B ILS39580 ILA−1.93%8.098 K0.4683.144.76 ILS0.00%
ISROISROTEL
4.267 B ILS7610 ILA−0.11%14.658 K2.6317.724.29 ILS−10.98%1.22%
DANHDAN HOTELS
2.561 B ILS2275 ILA0.00%5000.801.76%
ISTAISSTA
1.107 B ILS6380 ILA−1.83%5.201 K0.6210.026.37 ILS−54.90%2.92%
HHLMSHOLMES PLACE
453.505 M ILS495.0 ILA−0.04%4.808 K0.4715.49%
SSKLNSKYLINE
282.906 M ILS1712 ILA+1.06%1710.05−7.12 ILS−454.23%0.00%
TTAYATAYA INV
163.411 M ILS5600 ILA+0.23%5761.891.6234.49 ILS+554.85%0.00%
QQNCOQUEENCO
115.79 M ILS381.1 ILA−1.98%2.476 K0.460.00%
CCFXCOFIX GROUP
113.826 M ILS360.5 ILA−0.96%7.583 K1.54−0.37 ILS+10.81%0.00%
AAVIAAVIATION LINKS
103.601 M ILS1353 ILA+0.59%1370.040.00%
SSHGRSHAGRIR
93.795 M ILS890.0 ILA−1.33%30.903 K2.0432.060.28 ILS−78.52%0.00%
TRATARYA ISREAL LTD
59.966 M ILS20.0 ILA−0.99%576.002 K1.370.00%
SSCCSPACE COM
17.444 M ILS41.8 ILA−13.99%382.552 K2.57−5.92 ILS−24.53%0.00%
GGIXGIX INTERNET LTD
7.765 M ILS18.3 ILA+1.10%2.1 K0.01−0.27 ILS−52.61%0.00%