Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: máy móc công nghiệp

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, máy móc công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như TADIRAN HOLDING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PARKOMAT INTERNATI, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TDRNTADIRAN HOLDING
2.163 B ILS24510 ILA−2.70%7.308 K0.6934.687.07 ILS−58.26%2.22%Sản xuất Chế tạo
PPRTCPRIORTECH
2.157 B ILS18430 ILA+0.44%5.198 K0.1524.557.51 ILS−25.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
ECPELECTRA CO PR
1.799 B ILS7637 ILA−1.41%10.788 K0.82−0.30 ILS−106.61%2.09%Sản xuất Chế tạo
AARDARAD
1.15 B ILS4656 ILA+0.09%8900.043.65%Sản xuất Chế tạo
AAMDAMIAD WATER SYSTEM
335.044 M ILS1103 ILA+0.36%1.013 K0.44132.570.08 ILS−87.08%3.33%Sản xuất Chế tạo
EECPA-MECOPPIA SCIENTIFIC
155.302 M ILS157.0 ILA−2.00%120.75 K2.46−0.51 ILS+3.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBRNDBRAND
118.953 M ILS230.1 ILA0.00%3.701 K0.127.550.30 ILS+125.46%3.78%Sản xuất Chế tạo
PPRKMPARKOMAT INTERNATI
110.063 M ILS740.0 ILA+4.43%1.2 K0.2515.340.48 ILS+21.91%2.17%Sản xuất Chế tạo
MMSVTMASSIVIT 3D PRINTI
103.748 M ILS410.0 ILA−0.05%2.957 K0.27−1.64 ILS+4.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSCDXSCODIX LTD
83.144 M ILS278.0 ILA+0.43%3.316 K0.120.00%Sản xuất Chế tạo
AARTSAIRTOUCH SOLAR LTD
18.848 M ILS47.0 ILA0.00%1.941 K0.060.00%Sản xuất Chế tạo
BBLRNBLADERANGER LTD
5.417 M ILS55.4 ILA−3.82%5.732 K0.38−1.35 ILS−30.25%0.00%Sản xuất Chế tạo