Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: đặc sản công nghiệp

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, đặc sản công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NUR INK INNOVATION hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NUR INK INNOVATION, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INRMINROM CONSTRUCTION
1.396 B ILS953.0 ILA−0.52%29.449 K0.111.80%Công nghiệp Chế biến
PPENPENINSULA GROUP
306.698 M ILS137.0 ILA−0.72%6.636 K0.086.470.21 ILS−6.65%11.63%Công nghiệp Chế biến
NNURINUR INK INNOVATION
60.019 M ILS1084 ILA0.00%420.00−2.53 ILS−37.80%0.00%Công nghiệp Chế biến