Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: Medical Specialties

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, Medical Specialties. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCURERIKA B-CURE
30.3 ILA0.00%16.5K0.6031.562M ILS−0.27 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BIOVBIO VIEW
29.1 ILA−0.34%19.739K0.7439.129M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BOLTBIOLIGHT
471.4 ILA−0.53%28.617K4.5321.957M ILS−6.32 ILS−172.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BONSBONUS BIOGROUP
24.8 ILA+10.71%17.618M1.28289.645M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BWAYBRAINSWAY
1149 ILA+0.79%62.896K0.70382.297M ILS−0.88 ILS+19.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DNAD.N.A BIOMED
76.9 ILA+4.77%162.904K4.6494.713M ILS−0.05 ILS−155.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EFNCERECH FINANCE
441.1 ILA−0.59%1.484K1.6711.191M ILS−12.61 ILS−569.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENDYENDYMED
314.5 ILA−0.13%4K0.3743.282M ILS16.450.19 ILS−83.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENVM-LENVIZION MEDICAL
53.7 ILA0.00%1091.557M ILS−8.94 ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
HUMXHUMAN XTENSIONS LT
60.2 ILA0.00%54.305K0.5216.107M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
INCRINTERCURE
719.1 ILA+2.13%222.081K0.75327.713M ILS15.660.46 ILS−13.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PMCN-MPHARMOCANN GLOBAL
196.6 ILA−3.49%1500.164.813M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
SOFWSOFWAVE MEDICAL
1853 ILA−0.27%6.781K1.25632.995M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
SONOSONOVIA LTD
115.0 ILA−2.54%15.953K0.5818.936M ILSCông nghệ Sức khỏe
XTLBXTL BIO
3.3 ILA0.00%670.995K3.2217.982M ILS−0.01 ILS−345.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe