Các công ty của Công ty Israel hoạt động trong một ngành: xe cơ giới

Danh sách sau có Công ty Israel hoạt động trong cùng ngành, xe cơ giới. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như FMS hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FMS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FFBRTFMS
1,215 B ILS13.210 ILA+0,76%3,3 K1,018,6715,25 ILS+67,21%4,81%Khách hàng Lâu năm
BBLTZBLITZ TECHNOLOGIES
4,616 M ILS234,9 ILA−2,37%2,021 K0,420,00%Khách hàng Lâu năm
BBLITZ-MBLITZ-M
4,616 M ILS235,0 ILA0,00%3,301 K0,00%Khách hàng Lâu năm