Cổ phiếu Israel bao gồm lĩnh vực dịch vụ khách hàng

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền14,869 B ILS0,35%−0,68%38,04 K6
Dịch vụ tiêu dùng khác1,85 B ILS2,33%+1,02%34,754 K4
Phim / Giải trí185,119 M ILS0,00%−0,28%111
Nhà hàng108,447 M ILS−0,37%4,094 K1
Phát thanh truyền hình13,531 M ILS−0,53%17,343 K1
Xuất bản: Báo chí7,293 M ILS+2,41%28 K1