Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: Distribution Services

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Distribution Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AMRKAMIR MARK.
2105 ILA+0.96%3370.20260.732M ILS−1.60 ILS−165.87%4.80%
ARANARAN
2252 ILA−2.21%4394.21112.516M ILS0.00%
AVERAVERBUCH
1398 ILA−0.36%1.683K0.7496.284M ILS−0.54 ILS−127.35%0.00%
BIRMBIRMAN
1053 ILA+0.38%500.11115.388M ILS49.810.21 ILS−92.46%14.73%
BKRYBIKUREY HASADE HOL
219.7 ILA−0.59%55.186K0.58330.933M ILS9.180.24 ILS+2.97%0.00%
CRSMCARASSO MOTORS LTD
1711 ILA+1.42%105.627K2.491.5B ILS5.842.93 ILS−25.30%14.91%
DIPLDIPLOMAT HOLDINGS
3333 ILA−1.86%5.097K0.53931.764M ILS15.792.11 ILS−39.79%4.30%
DLEADELEK AUTOMOTIV
2270 ILA+13.73%363.891K2.401.936B ILS15.03%
GLRSGLOBRANDS
41470 ILA−0.17%2521.50510.527M ILS8.0751.41 ILS−10.61%12.14%
HIPRHIPER GLOBAL LTD
1695 ILA−1.05%22.499K0.59802.044M ILS18.710.91 ILS+103.05%2.71%
ICONICON GROUP LTD
479.5 ILA+0.61%4.923K2.99
ILXILEX MEDICAL
6293 ILA+1.19%4.636K2.24695.788M ILS10.615.93 ILS−37.39%3.08%
MAXOMAX STOCK LTD.
787.4 ILA+1.27%42.881K0.231.083B ILS13.700.57 ILS+39.05%9.18%
Sức mua mạnh
NTMLNETO MALINDA
5077 ILA−1.09%12.557K1.181.016B ILS13.503.76 ILS−54.68%0.00%
NTONETO
5998 ILA+0.07%2.782K1.52214.071M ILS5.4511.01 ILS−52.72%0.00%
NVLGNOVOLOG
143.6 ILA0.00%600.964K0.94733.391M ILS47.550.03 ILS−64.05%4.57%
RTLSRETAILORS LTD
8000 ILA+0.09%39.096K1.203.872B ILS26.063.07 ILS+58.02%4.50%
SCOPSCOPE
11500 ILA+1.32%9.411K0.471.384B ILS9.1512.57 ILS−36.39%0.00%
SHNPSCHNAPP
1130 ILA−0.79%10.797K2.33144.595M ILS4.112.75 ILS+24.73%6.92%
SNCMSUNY COMMUN
104.3 ILA0.00%91.035K1.90226.505M ILS7.430.14 ILS+552.56%44.05%
STGSTG
4272 ILA0.00%940.09194.03M ILS9.054.72 ILS+197.58%0.00%
TRXTERMINAL X ONLINE
349.8 ILA+4.14%31.55K0.98422.689M ILS−0.03 ILS+70.23%0.00%
WILCG. WILLI-FOOD
3552 ILA+0.85%5280.17490.305M ILS13.632.61 ILS+6.12%11.47%
WLFDWILLY FOOD
1970 ILA−0.56%3950.23261.292M ILS0.00%