Năng lượng Mỏ (Khu vực)

19
Cổ phiếu
40.061B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.468M
Khối lượng
+0.53%
Thay đổi
+0.08%
Hiệu suất Tháng
+7.81%
Hiệu suất Năm
−4.84%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ALGSALON GAS
3456 ILA−1.31%−46 ILA
Mua
3.058K10.568M485.151M ILS11.293.11 ILS
DLEKGDELEK GROUP
37200 ILA0.54%200 ILA
Bán
54.613K2.032B6.578B ILS1.30297.64 ILS483
DRALDOR ALON
8979 ILA0.70%62 ILA
Bán
1.197K10.748M1.411B ILS10.268.72 ILS2.922K
ENOGENERGEAN
5081 ILA1.93%96 ILA
Bán
77.171K392.106M8.773B ILS46.921.13 ILS604
GIVOGIVOT OLAM OIL EXP
85.4 ILA−1.04%−0.9 ILA
Bán
347.779K29.7M223.042M ILS−0.32 ILS
GLENGLOBE ENERGY PU
14.0 ILA−0.71%−0.1 ILA
Mua
15.099K211.386K6.025M ILS
ISOPISRAEL OPPORTUNITY
66.8 ILA1.06%0.7 ILA
Theo dõi
5K334K28.375M ILS
ISRAISRAMCO NEGEV 2
122.5 ILA0.33%0.4 ILA
Mua
3.194M391.308M3.163B ILS5.540.22 ILS
LPHLLAPIDOTH-HELETZ
128.8 ILA−2.79%−3.7 ILA
Bán Mạnh
29.432K3.791M92.907M ILS−0.00 ILS
MDINMODIIN ENERGY LTD
411.6 ILA−1.03%−4.3 ILA
Bán Mạnh
43.78K18.02M96.902M ILS7.480.78 ILS1
NFTANAPHTHA
1497 ILA1.98%29 ILA
Bán
78.892K118.101M1.382B ILS3.434.30 ILS290
NVPTNAVITAS PETROLEUM
1769 ILA0.51%9 ILA
Bán
161.608K285.885M1.647B ILS13.871.28 ILS23
NWMDNEWMED ENERGY LTD
743.0 ILA−0.27%−2.0 ILA
Bán
549.033K407.932M8.745B ILS6.701.12 ILS14
ORLBAZAN
122.5 ILA−0.81%−1.0 ILA
Theo dõi
9.167M1.123B3.96B ILS2.910.43 ILS1.332K
PTCH-MISRAEL PETROCHEMIC
148.0 ILA−0.67%−1.0 ILA
Bán
88.593K13.112M149M ILS0.544.94 ILS1.332K
PTXPETROTX
67.2 ILA−0.15%−0.1 ILA
Bán
34.4K2.312M13.657M ILS2.490.49 ILS
RATIRATIO ENERGIES LTD
226.8 ILA0.80%1.8 ILA
Bán Mạnh
2.386M541.247M2.529B ILS5.670.40 ILS
RTPTRATIO PETROLEUM
32.9 ILA−0.60%−0.2 ILA
Bán Mạnh
52.318K1.721M74.417M ILS
TMRPTAMAR PET
889.0 ILA−0.03%−0.3 ILA
Bán
57.691K51.287M703.57M ILS6.201.44 ILS8