Công ty Israel tham gia một lĩnh vực: Energy Minerals

Những Công ty Israel sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Energy Minerals. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ARFASHDOD REFINERY LT
9575 ILA+2.74%26.541K0.78
DLEKGDELEK GROUP
48090 ILA+0.50%45.509K1.338.496B ILS15.5330.97 ILS−89.12%12.73%
Theo dõi
DRALDOR ALON
7301 ILA−0.61%310.031.151B ILS26.972.71 ILS−68.96%8.69%
ENOGENERGEAN
4569 ILA−2.16%169.472K1.198.302B ILS−0.80 ILS+14.83%9.99%
Sức mua mạnh
GIVOGIVOT OLAM OIL EXP
31.2 ILA−0.64%124.235K0.1789.812M ILS−0.21 ILS+46.96%0.00%
GLEN-MGLOBE ENERGY PU
4.6 ILA−6.12%348.18K2.402.137M ILS0.00%
ISOPISRAEL OPPORTUNITY
71.3 ILA−2.19%84.915K1.2131.294M ILS−0.08 ILS+21.34%0.00%
ISRAISRAMCO NEGEV 2
171.0 ILA−0.29%1.495M0.394.396B ILS8.500.20 ILS−9.04%6.61%
LPHLLAPIDOTH-HELETZ
119.3 ILA+0.68%4300.2282.459M ILS−0.01 ILS−105.57%7.88%
MDINMODIIN ENERGY LTD
201.4 ILA−0.35%25.338K0.4755.094M ILS−0.26 ILS−164.61%0.00%
NFTANAPHTHA
1885 ILA+0.27%55.559K0.511.773B ILS18.61%
NVPTNAVITAS PETROLEUM
3949 ILA+0.41%188.103K0.723.725B ILS0.00%
NWMDNEWMED ENERGY LTD
982.0 ILA0.00%1.293M0.6311.21B ILS6.781.45 ILS+29.85%6.91%
Bán Mạnh
ORLBAZAN
147.9 ILA+5.27%13.538M3.014.378B ILS2.630.56 ILS+31.89%20.64%
PTCHPETROCHEMICAL
302.1 ILA+0.40%220.059K3.49300.9M ILS0.00%
PTXPETROTX
73.6 ILA+0.27%1K0.3117.634M ILS0.00%
RATIRATIO ENERGIES LTD
283.6 ILA+0.25%707.079K0.443.152B ILS6.510.44 ILS+51.32%7.64%
RTPTRATIO PETROLEUM
13.5 ILA+1.50%143.033K1.4529.677M ILS0.00%
TMRPTAMAR PET
1926 ILA−0.26%89.201K0.861.493B ILS9.552.02 ILS+40.07%4.41%