Năng lượng Mỏ (Khu vực)

22
Cổ phiếu
40.871B
Giá trị vốn hóa thị trường
241.793K
Khối lượng
−1.23%
Thay đổi
+11.06%
Hiệu suất Tháng
+70.80%
Hiệu suất Năm
+10.35%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
2.475B0.000.80%172.028K4
30.309B1.55-0.04%999.531K15
9.347B0.00-1.10%2.593M3
Tải thêm