Chứng khoán Ý bao gồm lĩnh vực Energy Minerals

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Energy Minerals. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Dầu664.806B EUR3.83%+0.55%574
Sản xuất dầu khí255.528B EUR3.20%+2.04%05
Lọc/Tiếp thị Dầu khí185.201B EUR3.85%+1.16%2.283M5