Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

278
Cổ phiếu
425.676B
Giá trị vốn hóa thị trường
811
Khối lượng
+0.74%
Thay đổi
−1.89%
Hiệu suất Tháng
+3.58%
Hiệu suất Năm
−1.87%
Hiệu suất YTD
           
1305 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX FUND(ETF)
1979.002.17%42.00Bán172.030K340447370.00
1306 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS TOPIX ETF
1956.002.03%39.00Bán3.878M7584585600.00
1308 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV
1933.001.71%32.50Bán250.800K484796400.00
1309 NOMURA ASSET MANAGEMENT ETF NEXT FUNDS CHINAAMC SSE50 IDX EXCH
42260.000.26%110.00Bán1536465780.00
1311 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS TOPIX CORE 30 ETF
921.000.07%0.60Bán22.730K20934330.00
1312 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS RUSS/NOM SML CAP CORE IDX ETF
19285.00-2.33%-460.00Bán Mạnh861658510.00
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
3560.001.71%60.00Bán140498400.00
1319 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIKKEI 300 INDEX ETF
344.90-0.32%-1.10Bán2.000K689799.98
1320 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF NIKKEI 225
27540.002.04%550.00Bán67.643K1862888220.00
1321 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIKKEI 225 ETF
27620.002.14%580.00Bán290.189K8015020180.00
1322 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD CHINA A (PANDA) E FD CSI300
8060.000.20%16.00Bán110886600.00
1323 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS FTSE/JSE AFRICA TOP40 LINKED
483.001.68%8.00Mua3.600K1738800.00
1324 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS RUSSIA RTS LINKED ETF
146.903.45%4.90Bán24.300K3569669.76
1325 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF
175.800.46%0.80Mua30.700K5397060.002.202B2.7463.94
1326 SPDR GOLD TRUST GOLD SHARES NPV
19385.00-0.18%-35.00Bán8.225K159441625.00
1328 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
5237.00-0.15%-8.00Bán2.090K10945330.00
1329 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE NIKKEI 225 ETF
27745.002.12%575.00Bán43.825K1215924625.00
1330 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
27625.002.13%575.00Bán38.940K1075717500.00
1343 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
2090.000.72%15.00Bán513.580K1073382200.00
1345 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND REIT BI-MONTH DIV TYPE
1965.000.64%12.50Bán24.700K48535500.00
1346 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS NIKKEI225 ETF
27510.001.95%525.00Bán16.930K465744300.00
1348 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX ETF
1936.501.76%33.50Bán95.500K184935750.00
1349 STATE STREET GBL ADVISORS LUX SICAV ABF PAN ASIA BOND INDEX FUN
13535.000.74%100.00Bán18243630.00420.464B60.22223.09
1356 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BEAR -2X JPY
1135.00-3.85%-45.50Mua509.410K578180350.00
1357 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE IDX ETF
441.00-4.34%-20.00Mua105.935M46717334559.00
1358 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD NIKKEI LEVERAGED INDEX ETF
24900.004.03%965.00Bán40.170K1000233000.00
1360 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BEAR -2X ETF
1078.00-4.35%-49.00Mua15.556M16769044600.00
1364 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF
17420.001.63%280.00Bán23400660.00
1365 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN NIKKEI 225 LEVERAGED IDX
20710.004.28%850.00Bán72.754K1506735340.00
1366 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE IDX
1151.00-4.56%-55.00Mua1.559M1794494174.00
1367 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JAPAN TOPIX LEVERAGED (2X) IDX
17295.003.91%650.00Bán11.689K202161255.00
1368 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN TOPIX DOUBLE INVERSE (-2X) IDX
1647.00-3.74%-64.00Mua63.860K105177420.00
1369 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF NIKKEI 225
26705.002.08%545.00Bán1.454K38829070.00
1385 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS EURO STOXX 50 UCITS ETF JDR
5469.002.42%129.00Bán83453927.00
1386 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI EUROPE UCITS ETF JDR
9816.001.20%116.00Bán1171148472.00
1387 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI EMU UCITS ETF JDR
18965.001.93%360.00Bán237930.00
1388 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF JDR
16255.00-0.37%-60.00Bán465020.00
1389 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS FTSE 100 UCITS ETF JDR
10610.00-0.47%-50.00Mua5505835500.00
1390 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI PACIFIC (EX JAPAN) UCITS ETF JDR
5039.001.59%79.00Bán840312.00
1391 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF JDR
2859.000.28%8.00Bán285814815.00
1392 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF JDR
2900.000.69%20.00Mua108313200.00
1393 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI USA UCITS ETF JDR
48960.001.32%640.00Bán1135532480.00
1394 UBS (LUX) FUND SOLUTIONS MSCI WORLD UCITS ETF JDR
34430.001.32%450.00Bán6206580.00
1397 SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM NIKKEI 225 ETF
27005.002.19%580.00Bán64017283200.00
1398 SUMITOMO MITSUI DS ASSET MGT CO SMDAM REIT INDEX ETF
1989.000.61%12.00Bán100198900.00
1399 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND MSCI JAPAN EQUITY(ETF)
1534.000.95%14.50Bán220337480.00
1456 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN NIKKEI 225 INVERSE INDEX
4530.00-2.16%-100.00Mua115.701K524125530.00
1457 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF JAPAN TOPIX INVERSE (-1X) INDEX
5340.00-1.66%-90.00Mua120.677K644415180.00
1458 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
15720.004.42%665.00Bán934.147K14684790840.00
1459 RAKUTEN INVESTMENT NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF
1768.00-4.23%-78.00Mua12.198M21566859600.00
1464 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX-NIKKEI 400 LEVERAGED INDEX ETF
13800.003.76%500.00Bán4225823600.00
1465 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX NIKKEI 400 INV 1 1465 JPY ETF
5180.00-0.77%-40.00Mua161833980.00
1466 DAIWA ASSET MANAGEMENT JPX NIKKEI 400 DBL INV 1466 JPY ETF
2135.00-3.66%-81.00Mua3.441K7346535.00
1467 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 LEVERAGED ENDEX JPY ETF
13140.006.40%790.00Bán2703547800.00
1468 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 BEAR 1X INVERSE JPY ETF
4865.000.21%10.00Mua1048650.00
1469 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JPX NIKKEI 400 BEAR 2X DBL INV 1469 JPY
2087.50-3.42%-74.00Mua2.700K5636250.00
1471 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT JPX NIKKEI 400 INV 1471 JPY ETF
3365.003.06%100.00Sức mua mạnh200673000.00
1472 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT NIKKEI 400 DBL INV INDEX ETF
854.00-2.51%-22.00Mua4.300K3672200.00
1473 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF TPX --UNITS 2015
1901.001.98%37.00Bán1.300K2471300.00
1474 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX NIKKEI400
17080.002.15%360.00Bán1202049600.00
1475 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE TOPIX ETF
1931.000.94%18.00Bán744.006K1436675586.00
1476 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE JAPAN REIT ETF
2009.000.85%17.00Bán41.429K83230861.00
1477 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN MINIMUM VOL(EX-REITS)
1799.001.12%20.00Bán538967862.00
1478 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES MSCI JAPAN HIGH DIVIDEND ETF
2262.001.75%39.00Mua1.719K3888378.00
1479 DAIWA ASSET MANAGEMENT MSCI JPN HUMAN PHYSICAL INV IDX ETF
23210.00-2.19%-520.00Bán Mạnh7162470.00
1480 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF
18785.00-2.11%-405.00Bán Mạnh593925.00
1481 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND JPN ECONOMY CONTRI ETF
1879.00-2.44%-47.00Bán Mạnh8731640367.00
1482 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7-10 YR TSY BD JPY HGD ETF
2276.000.22%5.00Bán78.885K179542260.00
1483 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES JPX S&P CAPEX & HUMAN CAPITAL
1937.00-0.21%-4.00Bán2650362.00
1484 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN
1875.001.71%31.50Bán220412500.00
1485 MITSUBISHI UFJ KOKSAI TOSHIN MAXIS JPN PROACTIVE INV 200 IDX ETF
28300.00-2.08%-600.00Bán4113200.00
1486 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
21540.001.01%215.00Bán2114544940.00
1487 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(CURRENCY HEDGE)
17615.000.09%15.00Bán1242184260.00
1488 DAIWA ASSET MANAGEMENT ETF TOKYO STOCK EXCH REIT INDEX
2007.000.73%14.50Bán19.870K39879090.00
1489 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NIK 225 HIGH DIV STOCK 50 ETF
38210.001.65%620.00Mua1.430K54640300.00
1490 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD IDX MSCI JP EQU HIGH DIV LOW VOETF
7650.00-0.64%-49.00Mua1076500.00
1492 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX NIKKEI M AND S CAP INDEX ETF
15080.001.72%255.00Bán36542880.00
1493 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL
14895.002.34%340.00Bán29431955.00
1494 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY
19155.001.73%325.00Mua44842820.00
1495 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF
10140.000.70%70.00Bán1101115400.00
1496 BLACKROCK JAPAN CO LTD USD INV GRADE CORP BOND JPY HEDGED ETF
2461.000.00%0.00Bán Mạnh2.520K6201720.00
1497 BLACKROCK JAPAN CO LTD USD HIGH YIELD CORP BOND JPY HEDGED ETF
2272.00-0.31%-7.00Bán28.319K64340768.00
1498 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF ESG
14370.002.57%360.00Bán34488580.00
1499 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JP EQTY HIGH DIV 70MKT NEUTRAL ETF
8754.00-0.01%-1.00Sức mua mạnh56490224.00
1540 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL GOLD ETF
6358.00-0.17%-11.00Bán44.859K285213522.00
1541 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF
3560.001.28%45.00Sức mua mạnh24.193K86127080.00
1542 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL SILVER ETF
7904.00-1.26%-101.00Bán Mạnh9.537K75380448.00
1543 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL PALLADIUM ET
79910.002.51%1960.00Sức mua mạnh1.264K101006240.00
1545 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF
16570.002.35%380.00Bán166.113K2752492410.00
1546 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF
38780.002.38%900.00Bán12.907K500533460.00
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500)
5451.002.12%113.00Bán108.550K591706050.00
1550 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS GLOBAL EQUITY (MSCI KOKUSAI) ETF
3559.002.83%98.00Bán5.800K20642200.00
1551 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD JASDAQ-TOP20 ETF
4574.002.28%102.00Bán2.410K11023340.00
1552 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF
2190.00-5.97%-139.00Mua2.613M5722993410.00
1554 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JAP
3020.002.13%63.00Bán5.720K17274400.00
1555 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD AUST REIT(S&P/ASX200A-REI)
1704.502.59%43.00Bán7.780K13261010.00
1557 SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS
50100.002.10%1030.00Bán8.490K425349000.00
1559 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS THAI STOCK SET50
3035.001.00%30.00Bán36109260.00
1560 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS FTSE BURSA MALAYSIA KLCI
4030.001.51%60.00Bán78314340.00
1563 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE MOTHERS CORE ETF
2635.00-1.20%-32.00Bán54.151K142687885.00
1566 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF
43010.000.77%330.00Bán58225031820.00
1568 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BULL 2X ETF
22200.004.05%865.00Bán106.080K2354976000.00
1569 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX BEAR -1X ETF
2233.50-1.95%-44.50Mua5.900K13177650.00
1570 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 LEVERAGED INDEX ETF
13415.004.40%565.00Bán14.370M192779801390.00
1571 NEXT FUNDS TOPIX-17 NIKKEI 225 INV IDX EX TRD OEIC ETF DIS
1053.00-2.23%-24.00Mua2.363M2488029453.00
1572 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BULL 2X H-SHARE ETF
7021.00-0.27%-19.00Bán1.810K12708010.00
1573 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD CHINA BEAR 1X H-SHARE ETF
8580.001.54%130.00Sức mua mạnh1.020K8751600.00
1575 CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF JDR JPY
801.001.26%10.00Bán11088110.00
1577 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS HIGH DIVIDEND 70 ETF
23545.000.81%190.00Mua2646215880.00
1578 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225(MINI) ETF
2126.001.58%33.00Bán6.436K13682936.00
1579 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BULL 2X ETF
14340.004.37%600.00Bán893.020K12805906800.00
1580 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKEI 225 BEAR-1X ETF
2804.50-2.04%-58.50Mua29.280K82115760.00
1584 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT KODEX SAMSUNG GROUP ETF
831.10-0.47%-3.90Bán3024933.00
1585 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF TOPIX EX-FINANCIALS
1443.00-2.96%-44.00Bán Mạnh4057720.00
1586 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF
1605.000.19%3.00Bán394632370.00
1591 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF
17000.002.01%335.00Bán67511475000.00
1592 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JPX-NIKKEI 400 ETF
1555.00-1.58%-25.00Bán Mạnh1.791K2785005.00
1593 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
17355.000.03%5.00Bán2814876755.00
1595 NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF J-REIT INDEX
1972.500.43%8.50Bán290572025.00
1596 NORINCHUKIN ZENKYOREN AM CO LTD NZAM ETF TOPIX EX-FINANCIALS
1649.00-0.60%-10.00Bán1016490.00
1597 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS J-REIT ETF
1995.500.86%17.00Bán25.780K51443990.00
1599 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF JPX-NIKKEI 400
17150.001.72%290.00Bán18308700.00
1615 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF
164.501.92%3.10Sức mua mạnh1.603M263742850.00
1617 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
28250.000.53%150.00Sức mua mạnh541525500.00
1618 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
11400.002.47%275.00Mua4605244000.00
1619 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
21260.001.77%370.00Bán5106300.00
1620 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
24550.00-0.65%-160.00Bán12294600.00
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
21260.001.87%390.00Bán1242636240.00
1622 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIP ETF
24600.002.35%565.00Bán2135239800.00
1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF
15805.000.54%85.00Bán1582497190.00
1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
38150.001.95%730.00Bán521983800.00
1625 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INST ETF
27610.000.07%20.00Bán782153580.00
1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES OTHERS ETF
26550.00-0.93%-250.00Bán641699200.00
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
5543.001.04%57.00Mua1811003283.00
1628 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
13975.001.86%255.00Bán3334653675.00
1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
41880.002.27%930.00Mua1867789680.00
1630 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
20645.002.13%430.00Bán11227095.00
1631 NEXT FUNDS TOPIX-17 NEXT FUND TOPIX 17 BANKS ETF DIS
8625.002.23%188.00Sức mua mạnh1.439K12411375.00
1632 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
14605.001.74%250.00Mua1972877185.00
1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
28005.002.88%785.00Mua25700125.00
1651 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF TOPIX HIGH DIV YLD 40 INDEX
1160.501.04%12.00Sức mua mạnh820951610.00
1652 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF MSCI JP EMPOWERING WOMEN INDEX
2244.500.61%13.50Bán170381565.00
1653 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF MSCI JP ESG SEL LEADERS INDEX
2443.501.96%47.00Bán5501343925.00
1654 DAIWA ASSET MANAGEMENT DAIWA ETF FTSE BLOSSOM JAPAN INDEX
1473.000.61%9.00Bán300441900.00
1655 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF
3620.002.12%75.00Bán309.398K1120020760.00
1656 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETF
2664.000.87%23.00Mua3.565K9497160.00
1657 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF
3190.002.24%70.00Bán2.775K8852250.00
1658 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE MSCI EMG MARKETS IMI ETF
2266.001.12%25.00Bán7261645116.00
1659 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US REIT ETF
2621.000.23%6.00Bán16.276K42659396.00
1660 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS HIGH YIELD J-REIT ETF
10900.000.14%15.00Bán2793041100.00
Tải thêm