Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Specialty Telecommunications

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Specialty Telecommunications. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1992KANDA TSUSHINKI CO
2220 JPY0.00%2000.095.379B JPY12.01184.87 JPY−31.70%2.70%Truyền thông
3625TECHFIRM HOLDINGS INC
448 JPY+3.70%203.8K12.303.046B JPY−23.27 JPY−122.65%1.16%Truyền thông
3934BENEFIT JAPAN CO LTD
1253 JPY+0.08%8000.157.48B JPY8.71143.86 JPY+58.09%0.72%Truyền thông
4390IPS INC
2270 JPY−2.07%42.8K0.4329.802B JPY17.64128.71 JPY−32.50%1.51%Truyền thông
Sức mua mạnh
4395ACCRETE INC
779 JPY−2.01%61.1K0.424.749B JPY136.315.72 JPY−96.04%0.63%Truyền thông
4476AI CROSS INC
1073 JPY−3.42%12.4K0.524.433B JPY27.7438.67 JPY+62.53%0.00%Truyền thông
4485JTOWER INC
4880 JPY−4.87%573.5K1.17113.094B JPY−20.30 JPY+35.73%0.00%Truyền thông
Mua
6549DM SOLUTIONS CO LTD
1243 JPY+1.89%1.8K0.853.379B JPY8.70142.87 JPY+111.92%0.00%Truyền thông
9418USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD
4450 JPY−1.00%321.1K1.46270.262B JPY20.86213.34 JPY+48.03%0.48%Truyền thông
Sức mua mạnh
9450FIBERGATE INC
997 JPY−2.06%137.4K0.5620.856B JPY13.2475.29 JPY+21.21%1.47%Truyền thông
Sức mua mạnh
9984SOFTBANK GROUP CORP
8370 JPY−1.98%10.547M0.4910.328T JPY−373.15 JPY+79.36%0.52%Truyền thông
Mua