Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
10518.489B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.706M
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+6.43%
Hiệu suất Tháng
−8.19%
Hiệu suất Năm
+3.12%
Hiệu suất YTD
           
1992 KANDA TSUSHINKI CO
1300.00-0.84%-11.00Mua100130000.003.176B5.36244.68254.00
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
399.000.25%1.00Bán8.000K3192000.002.806B-23.83
3934 BENEFIT JAPAN CO LTD
1558.00-1.33%-21.00Bán20.100K31315800.009.396B10.75148.13251.00
4390 IPS INC
2792.00-1.66%-47.00Mua59.100K165007200.0035.233B13.70217.39356.00
4395 ACCRETE INC
1852.00-4.19%-81.00Bán170.600K315951200.0011.368B21.8790.2040.00
4476 AI CROSS INC
840.00-0.71%-6.00Bán5.500K4620000.003.348B35.8724.1244.00
6549 DM SOLUTIONS CO LTD
826.00-1.67%-14.00Mua1.000K826000.002.327B
9418 USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD
2141.00-1.02%-22.00Mua201.900K432267900.00129.963B15.94135.764692.00
9435 HIKARI TSUSHIN INC
17930.007.88%1310.00Sức mua mạnh458.400K8219112000.00738.420B7.972090.185310.00
9446 SAKAI HOLDINGS CO LTD
597.000.51%3.00Mua1.600K955200.006.140B17.2534.66507.00
9450 FIBERGATE INC
1034.00-2.08%-22.00Mua106.500K110121000.0021.635B20.1252.60
9984 SOFTBANK GROUP CORP
5815.000.22%13.00Mua11.182M65025074500.009554.677B-3417.8459721.00
Tải thêm