SOFTBANK GROUP CORP 9984

9984 TSE
9984
SOFTBANK GROUP CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9984 Biểu đồ

Giao dịch 9984 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Truyền thông
Công nghiệp: Chuyên ngành viễn thông
SoftBank Group Corp., tên cũ SoftBank Corp., là một công ty thuộc lĩnh vực đầu tư. Công ty tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp thông tin, bao gồm các lĩnh vực: Viễn thông trong nước, Sprint, Yahoo Nhật Bản và Phân phối. Viễn thông trong nước tham gia cung cấp dịch vụ truyền thông di động và kinh doanh thiết bị di động tại Nhật Bản; cung cấp dịch vụ băng thông rộng cho khách hàng bán lẻ và cung cấp các dịch vụ viễn thông cho khách hàng doanh nghiệp trong nước. Sprint tham gia cung cấp dịch vụ truyền thông di động tại Hoa Kỳ; kinh doanh và cho thuê các thiết bị di động và kinh doanh phụ kiện tại Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định tại Hoa Kỳ. Yahoo Nhật Bản tham gia vào lĩnh vực quảng cáo trên Internet, kinh doanh thương mại điện tử và các dịch vụ thu phí thành viên. Bộ phận Phân phối tham gia vào công đoạn phân phối các thiết bị di động ở nước ngoài, kinh doanh phần mềm máy tính cá nhân (PC), thiết bị ngoại vi và phụ kiện thiết bị di động.