Các công ty của Các công ty Nhật Bản hoạt động trong một ngành: Wireless Telecommunications

Danh sách sau có Các công ty Nhật Bản hoạt động trong cùng ngành, Wireless Telecommunications. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5587INBOUND PLATFORM CORP
1837 JPY−2.39%164.1K0.896.485B JPY0.00%Truyền thông
9416VISION INC
1119 JPY+0.27%215.8K0.4554.195B JPY18.2861.21 JPY+94.22%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
9419WIRELESSGATE INC
213 JPY−4.48%276.7K0.652.392B JPY9.5422.32 JPY+813.13%0.00%Truyền thông
9424JAPAN COMMUNICATIONS INC.
213 JPY−2.74%3.655M0.9636.134B JPY28.347.52 JPY+112.20%0.00%Truyền thông
9433KDDI CORPORATION
4644 JPY+0.48%4.796M0.5910.105T JPY14.35323.53 JPY+9.27%3.03%Truyền thông
Theo dõi
9434SOFTBANK CORP.
1973.0 JPY+0.20%7.313M0.799.277T JPY21.9889.75 JPY−29.65%4.37%Truyền thông
Theo dõi
9436OKINAWA CELLULAR
3540 JPY+0.43%33.6K0.61173.351B JPY15.34230.73 JPY+22.81%2.70%Truyền thông
Theo dõi
9445FORVAL TELECOM
415 JPY+0.24%13K0.696.938B JPY9.2644.81 JPY+172.02%4.11%Truyền thông