Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Kenya

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị1.292BKES−1.69%16.1KDịch vụ Thương mại1
Hàng Nông sản/Chế biến17.705BKES6.14%1.93%2.709KCông nghiệp Chế biến5
Trang phục / Giày dép4.765BKES0.00%2.8KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Hóa chất: Đặc biệt4.514BKES11.54%0.00%6.375KCông nghiệp Chế biến2
Vật liệu Xây dựng11.281BKES11.52%0.92%15.865KKhoáng sản phi năng lượng2
Công ty Điện lực39.33BKES10.93%3.92%353.06KCông ty dịch vụ công cộng3
Sản phẩm Điện869.128MKES−5.94%1.837KSản xuất Chế tạo3
Tài chính/Cho thuê1.262BKES−2.73%86.8KTài chính1
Tập đoàn Tài chính5.917BKES6.60%1.37%40.314KTài chính2
Phân phối Thực phẩm135.699BKES6.39%0.88%7.791KDịch vụ Phân phối2
Bán lẻ Thực phẩm83.941MKES4.35%32.6KBán Lẻ1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo2.714BKES0.00%300Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Xây dựng nhà129.682MKES0.00%41.2KKhách hàng Lâu năm1
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền2.186BKES0.00%700Dịch vụ Khách hàng1
Đặc sản Công nghiệp5.552BKES10.26%0.00%600Công nghiệp Chế biến1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư1.661BKES6.25%0.00%14.7KTài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp1
Các Ngân hàng lớn60.958BKES11.49%1.88%16.8KTài chính2
Sản xuất hỗn hợp183.395MKES0.00%64.4KSản xuất Chế tạo1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro36.017BKES1.81%−1.17%21.456KTài chính5
Giao thông vận tải khác217.087MKES1.11%400Vận chuyển1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn5.04BKES5.56%1.70%206.5KTài chính1
Xuất bản: Sách / Tạp chí885.431MKES−7.69%4.6KDịch vụ Khách hàng1
Xuất bản: Báo chí3.703BKES7.71%0.51%1.409KDịch vụ Khách hàng2
Phát triển Bất động sản637.404MKES4.55%2.4KTài chính1
Quỹ Đầu tư Bất động sản1.14BKES7.94%0.00%3.1KTài chính1
Ngân hàng khu vực582.634BKES7.08%−0.22%394.559KTài chính8
Cửa hàng Đặc sản14.668BKES5.62%−4.41%1KBán Lẻ1
Chuyên ngành viễn thông921.147BKES5.98%0.43%847.5KTruyền thông1
Thuốc lá44.925BKES12.24%−1.78%6.4KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Nhà phân phối bán buôn2.968BKES2.16%0.00%1.5KDịch vụ Phân phối1