Hỗn hợp (Khu vực)

7
Cổ phiếu
939.170B
Giá trị vốn hóa thị trường
239.463K
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
+3.38%
Hiệu suất Tháng
−15.65%
Hiệu suất Năm
−12.46%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
816.490B3.300.65%246.702K5
122.680B0.860.18%191.284K2
Tải thêm