Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
30.472B
Giá trị vốn hóa thị trường
61.464K
Khối lượng
+1.32%
Thay đổi
+14.50%
Hiệu suất Tháng
+33.44%
Hiệu suất Năm
+17.83%
Hiệu suất YTD
           
7200 AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
102.803.84%3.80Mua244.479K25132441.202.970B
7202 ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
233.401.83%4.20Mua68.056K15884269.7227.502B29.647.78
9524 ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
139.800.58%0.80Mua21630196.80
Tải thêm