Các công ty của Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong một ngành: dịch vụ công nghệ thông tin

Danh sách sau có Công ty Ả Rập Xê Út hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ công nghệ thông tin. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ELM CO hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7203ELM CO
67.792 B SAR842.40 SAR−0.59%91.909 K1.0548.5417.35 SAR+37.52%0.83%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
33.715 B SAR279.80 SAR−1.27%349.413 K1.3626.9710.38 SAR+15.95%1.76%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
77204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
4.47 B SAR29.55 SAR−0.84%225.595 K0.3033.390.89 SAR−2.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
4.242 B SAR143.60 SAR+1.56%170.907 K0.90105.921.36 SAR−70.49%1.91%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
99557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
859.32 M SAR330.60 SAR−3.05%1.575 K1.5747.966.89 SAR0.00%Dịch vụ Công nghệ
99570TAM DEVELOPMENT CO.
658.141 M SAR194.60 SAR−2.60%1.019 K0.6815.7912.33 SAR0.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
9524ADVANCE INTERNATIONAL COMPANY FOR COMMUNICATION AND INFORMAT
316.16 M SAR4.98 SAR+0.81%23.566 K1.820.00%Dịch vụ Công nghệ