ELM CO 7203

7203TADAWUL
7203
ELM COTADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Technology Services
Công nghiệp: Packaged Software
Công ty Motor Toyota (Toyota) hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp ô tô. Công ty cũng kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và các ngành công nghiệp khác. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Ô tô, Dịch vụ Tài chính và Các lĩnh vực khác. Toyota bán xe cho khoảng 190 quốc gia và khu vực. Các thị trường ô tô của Toyota là Nhật Bản, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Phân khúc Ô tô của Công ty bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp ráp và bán xe chở khách, xe bán tải nhỏ và xe thương mại, chẳng hạn như xe tải và các linh kiện và phụ tùng liên quan. Lĩnh vực Dịch vụ Tài chính của Công ty bao gồm cấp vốn cho các đại lý và khách hàng của họ để mua hoặc thuê xe của Toyota. Lĩnh vực Khác bao gồm thiết kế, sản xuất và bán nhà ở, thông tin liên lạc và các ngành nghề khác. Các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin của công ty bao gồm Cổng thông tin điện tử về ô tô có tên là GAZOO.com.