Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

8
Cổ phiếu
99.384B
Giá trị vốn hóa thị trường
139.627K
Khối lượng
−0.86%
Thay đổi
+7.00%
Hiệu suất Tháng
+45.14%
Hiệu suất Năm
+7.35%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
95.165B1.482.02%174.868K5
472.500M-0.32%300.238K1
3.746B0.001.40%278.763K2
Tải thêm