Cổ phiếu mất giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Latvia

Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và là cơ hội mà các nhà đầu tư có thể mua trước để kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty có thể tự thoát ra. Việc nhận định đây là điều xảy ra trước hay hay sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, những Các công ty Latvia này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
KA11RKURZEMES ATSLEGA 1
0.420EUR−2.33%−0.010EUR
Bán Mạnh
3013394.802KEUR−0.51EURSản xuất Chế tạo
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
0.0500EUR−1.19%−0.0006EUR
Bán
4.583K229590.609KEURSản xuất Chế tạo