Cổ phiếu Latvia mất giá nhiều nhất

Các công ty của Latvia sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
−9.76%0.111 EUR2.19 K0.731.296 M EUR−0.01 EUR−116.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
GZE1RLATVIJAS GAZE
−5.35%6.72 EUR1.39 K4.38268.128 M EUR−1.29 EUR−191.73%48.51%Công ty dịch vụ công cộng
EGGAPF HOLDINGS
−1.11%3.56 EUR910.55Công nghiệp Chế biến
SAF1RSAF TEHNIKA
−0.73%5.44 EUR2560.5816.158 M EUR−0.37 EUR−131.87%12.50%Công nghệ Điện tử
VIRSIVIRSI-A
−0.24%4.11 EUR6190.6162.182 M EUR12.180.34 EUR−23.06%2.67%Công ty dịch vụ công cộng