Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Latvia with the best yearly performance

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Latvia sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GZE1RLATVIJAS GAZE
+7.81%9.66 EUR+1.47%2300.89379.848M EUR34.24%Công ty dịch vụ công cộng
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
+5.30%0.0735 EUR−8.13%13.087K2.98933.769K EUR−0.09 EUR+21.64%0.00%Sản xuất Chế tạo
VIRSIVIRSI-A
−2.04%4.32 EUR−0.69%8200.5465.748M EUR8.290.52 EUR2.52%Công ty dịch vụ công cộng
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
−7.61%9.10 EUR−1.09%750.5868.971M EUR13.260.69 EUR+6.69%6.52%Dịch vụ Phân phối
MDARAMADARA COSMETICS
−16.28%14.40 EUR+0.35%1692.4254.194M EUR42.480.34 EUR−50.75%2.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IDX1RINDEXO
−19.33%12.10 EUR+0.83%280.0545.545M EUR−0.68 EUR0.00%Tài chính
SAF1RSAF TEHNIKA
−50.80%6.74 EUR0.00%1440.2020.019M EUR−0.38 EUR−118.55%10.09%Công nghệ Điện tử