Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

2
Cổ phiếu
136.218M
Giá trị vốn hóa thị trường
27.675K
Khối lượng
+0.91%
Thay đổi
−0.92%
Hiệu suất Tháng
−1.70%
Hiệu suất Năm
+3.28%
Hiệu suất YTD
          
KNF1L KLAIPEDOS NAFTA
0.32-1.23%-0.00Sức bán mạnh99.496K123.629M7.350.04411.00
PTR1L PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.69-9.87%-0.08Bán9.609K12.589M4.670.16879.00
Tải thêm