Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

2
Cổ phiếu
113.385M
Giá trị vốn hóa thị trường
14.045K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+14.90%
Hiệu suất Tháng
−9.65%
Hiệu suất Năm
+12.82%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
KNF1LKLAIPEDOS NAFTA
0.2730EUR−0.36%−0.0010EUR
Mua
15.277K4.171K104.229MEUR−0.09EUR375
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.564EUR0.71%0.004EUR
Sức mua mạnh
20119.156MEUR−0.03EUR