Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như UNITED PLANTATIONS BHD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GOPENG BHD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
29.945 B MYR4.330 MYR0.00%2.973 M1.0116.100.27 MYR−25.24%2.15%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
IOICORPIOI CORPORATION BHD
24.683 B MYR3.930 MYR−0.51%3.075 M1.1830.490.13 MYR−50.56%2.41%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
24.087 B MYR21.980 MYR0.00%2.001 M1.4043.590.50 MYR−67.14%2.73%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PPBPPB GROUP BHD
21.168 B MYR14.900 MYR+0.13%1.409 M1.4415.200.98 MYR−36.53%2.69%Công nghiệp Chế biến
Mua
HAPSENGHAP SENG CONSOLIDATED BHD
11.154 B MYR4.430 MYR−1.12%284.1 K1.1713.780.32 MYR−15.79%5.58%Công nghiệp Chế biến
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
10.519 B MYR25.340 MYR−0.08%239.1 K0.7414.431.76 MYR+11.39%7.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
5.446 B MYR6.000 MYR−1.15%520.4 K1.8421.230.28 MYR−46.21%1.98%Công nghiệp Chế biến
Mua
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
4.644 B MYR1.340 MYR−1.47%373.3 K1.8247.520.03 MYR−92.60%2.21%Công nghiệp Chế biến
Bán
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
2.621 B MYR2.950 MYR+0.34%82.5 K0.537.830.38 MYR+1.40%3.40%Công nghiệp Chế biến
Mua
KKSENGKECK SENG (M) BHD
2.213 B MYR6.150 MYR−0.16%86.2 K0.359.180.67 MYR+18.25%2.27%Công nghiệp Chế biến
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
2.144 B MYR2.200 MYR0.00%42.6 K0.4014.450.15 MYR−9.35%4.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
2.078 B MYR3.500 MYR0.00%00.0020.960.17 MYR−54.36%4.29%Công nghiệp Chế biến
LHILEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
2.062 B MYR0.565 MYR0.00%11.46 M1.006.830.08 MYR+37.83%5.31%Công nghiệp Chế biến
Mua
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.835 B MYR2.570 MYR−1.53%6.782 M1.0365.230.04 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
HSPLANTHAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS
1.431 B MYR1.790 MYR0.00%72.2 K0.2115.660.11 MYR−56.54%3.80%Công nghiệp Chế biến
Mua
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
1.373 B MYR0.585 MYR−0.85%14.2 K0.3513.450.04 MYR+13.28%2.54%Công nghiệp Chế biến
UMCCAUNITED MALACCA BHD
1.059 B MYR5.070 MYR+0.40%6.1 K0.4524.720.21 MYR−39.78%2.38%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BBLDPLNTBLD PLANTATION BHD
1.027 B MYR10.980 MYR0.00%00.0029.200.38 MYR+39.47%0.27%Công nghiệp Chế biến
MMFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
954.149 M MYR0.770 MYR0.00%3.309 M0.4367.540.01 MYR−89.11%3.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
694.344 M MYR1.450 MYR0.00%269.5 K0.7312.360.12 MYR−13.18%6.90%Công nghiệp Chế biến
CCHINTEKCHIN TECK PLANTATIONS BHD
689.793 M MYR7.500 MYR−0.66%4.9 K1.8810.180.74 MYR−18.05%2.91%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MMKHOPMKH OIL PALM (EAST KALIMANTAN) BERHAD
634.626 M MYR0.615 MYR−0.81%1.334 M0.430.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
KKFIMAKUMPULAN FIMA BHD
631.16 M MYR2.290 MYR+0.44%98.8 K0.8710.020.23 MYR−33.30%3.95%Công nghiệp Chế biến
SWKPLNTSARAWAK PLANTATION BHD
616.661 M MYR2.180 MYR−1.36%28.9 K0.488.510.26 MYR+9.25%4.52%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
THPLANTTH PLANTATIONS BHD
583.342 M MYR0.660 MYR0.00%550.5 K0.5919.940.03 MYR−54.34%3.03%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
CCABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
529.517 M MYR0.750 MYR−0.66%1.144 M1.465.120.15 MYR+26.16%0.66%Công nghiệp Chế biến
TEOSENGTEO SENG CAPITAL BHD
528.043 M MYR1.770 MYR0.00%1.17 M0.743.090.57 MYR+359.87%4.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RRSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
469.596 M MYR0.240 MYR+4.35%1.375 M0.4820.000.01 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
SSBAGANSUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
449.735 M MYR6.530 MYR−3.69%43.8 K0.2416.600.39 MYR1.03%Công nghiệp Chế biến
FFIMACORFIMA CORPORATION BHD
437.209 M MYR1.770 MYR−3.80%223.6 K4.6821.200.08 MYR−45.10%6.79%Công nghiệp Chế biến
KKLUANGKLUANG RUBBER CO (M) BHD
405.796 M MYR6.300 MYR−2.78%24 K0.3113.840.46 MYR0.42%Công nghiệp Chế biến
TDMTDM BHD
370.419 M MYR0.210 MYR−2.33%7.619 M0.8814.790.01 MYR0.84%Công nghiệp Chế biến
LLAYHONGLAY HONG BHD
316.196 M MYR0.405 MYR−3.57%22.399 M2.503.340.12 MYR+222.07%0.71%Công nghiệp Chế biến
MMAGMAG HOLDINGS BERHAD
307.944 M MYR0.185 MYR0.00%5.301 M1.248.810.02 MYR+54.41%0.54%Công nghiệp Chế biến
YENHERYENHER HOLDINGS BERHAD
294 M MYR0.955 MYR−2.55%841.3 K1.8913.530.07 MYR−2.35%3.06%Công nghiệp Chế biến
PPWFPWF CORPORATION BERHAD
284.65 M MYR0.880 MYR−2.22%1.06 M0.894.930.18 MYR+224.55%2.76%Công nghiệp Chế biến
DDUTALNDDUTALAND BHD
270.463 M MYR0.320 MYR−1.54%633.5 K1.9814.160.02 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
NNSOPNEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
266.767 M MYR3.800 MYR0.00%00.0014.750.26 MYR−34.70%3.16%Công nghiệp Chế biến
LLOTUSLOTUS KFM BERHAD
240.46 M MYR0.225 MYR−4.26%587.5 K1.31102.270.00 MYR+37.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
NNPCNPC RESOURCES BHD
227.882 M MYR1.950 MYR0.00%00.0023.780.08 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
XLXL HOLDINGS BERHAD
226.614 M MYR0.745 MYR0.00%4.677 M1.1027.700.03 MYR+333.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
LLTKMLTKM BHD
221.827 M MYR1.530 MYR−1.29%26.1 K0.063.740.41 MYR+183.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCEPATCEPATWAWASAN GROUP BHD
213.187 M MYR0.690 MYR0.00%279.7 K0.6310.920.06 MYR+2.10%2.90%Công nghiệp Chế biến
RRVIEWRIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
208.17 M MYR3.210 MYR0.00%8.4 K3.1132.590.10 MYR−54.63%2.80%Công nghiệp Chế biến
MMATANGMATANG BERHAD
203.082 M MYR0.085 MYR0.00%1.928 M0.8370.830.00 MYR−50.00%1.88%Công nghiệp Chế biến
MMHCMHC PLANTATIONS BHD
188.682 M MYR0.950 MYR−1.04%180.6 K0.768.230.12 MYR−12.64%3.13%Công nghiệp Chế biến
GGOPENGGOPENG BHD
165.431 M MYR0.440 MYR+7.32%72.5 K1.34−0.00 MYR+74.00%2.44%Công nghiệp Chế biến
RRHONEMARHONE MA HOLDINGS BERHAD
144.903 M MYR0.655 MYR0.00%00.0016.210.04 MYR−1.94%3.05%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MMBLMUAR BAN LEE GROUP BERHAD
110.583 M MYR0.465 MYR−2.11%230.1 K1.234.590.10 MYR−62.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSHCHANSIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
101.043 M MYR0.340 MYR−1.45%462.4 K1.2019.650.02 MYR−54.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMALPACMALPAC HOLDINGS BHD
86.25 M MYR1.100 MYR−4.35%2 K1.7133.540.03 MYR−8.64%0.00%Công nghiệp Chế biến
AAASIAASTRAL ASIA BHD
85.798 M MYR0.130 MYR0.00%1.359 M1.77−0.01 MYR−142.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCAMRESCAM RESOURCES BHD
74.652 M MYR0.390 MYR0.00%40.5 K0.135.590.07 MYR−17.40%2.56%Công nghiệp Chế biến
TECGUANTECK GUAN PERDANA BHD
73.778 M MYR1.890 MYR+2.72%120.8 K3.559.850.19 MYR−74.15%2.72%Công nghiệp Chế biến
MMBNMYMBN BERHAD
71.41 M MYR0.180 MYR−2.70%400.3 K1.7436.730.00 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
PPLABSPETERLABS HOLDINGS BHD
57.795 M MYR0.210 MYR0.00%130.1 K0.3116.800.01 MYR−4.58%1.90%Công nghiệp Chế biến
PPINEPACPINEHILL PACIFIC BERHAD
50.933 M MYR0.325 MYR−4.41%45.2 K0.95−0.06 MYR+10.28%8.82%Công nghiệp Chế biến
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
37.478 M MYR0.090 MYR0.00%1.121 M4.16−0.03 MYR+25.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
34.841 M MYR0.150 MYR−9.09%14.882 M1.61−0.01 MYR+70.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMENTIGAMENTIGA CORPORATION BHD
32.2 M MYR0.485 MYR+5.43%542.5 K14.60−0.16 MYR+36.33%0.00%Công nghiệp Chế biến