Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

71
Cổ phiếu
39.880B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.229M
Khối lượng
+1.46%
Thay đổi
+0.59%
Hiệu suất Tháng
+19.62%
Hiệu suất Năm
+4.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.305 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
860.8K262.544K MYR175.482M MYR−0.04 MYR1.353K
AGESAGESON BERHAD
0.030 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00 MYR9.35M MYR0.230.13 MYR
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.220 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00 MYR15.313M MYR−0.02 MYR9
AZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.195 MYR2.63%0.005 MYR
Sức mua mạnh
9.513M1.855M MYR116.269M MYR−0.21 MYR1.046K
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.100 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
72K7.2K MYR101.889M MYR−0.05 MYR94
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.080 MYR6.67%0.005 MYR
Mua
7.091M567.312K MYR71.451M MYR200.000.00 MYR
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.035 MYR−12.50%−0.005 MYR
Bán Mạnh
1.947M68.135K MYR117.94M MYR−0.05 MYR
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.200 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
8K1.6K MYR35.75M MYR−0.01 MYR
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
1.400 MYR1.45%0.020 MYR
Mua
636.9K891.66K MYR584.536M MYR−0.12 MYR369
CRESBLDCREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.485 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
53K25.705K MYR78.622M MYR−0.09 MYR195
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR5.56%0.005 MYR
Mua
26.3K2.499K MYR39.968M MYR−0.05 MYR116
ECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
0.180 MYR5.88%0.010 MYR
Bán
1.923M346.14K MYR255.15M MYR−0.03 MYR468
EIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
0.395 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
500198 MYR134.3M MYR−0.03 MYR113
EKOVESTEKOVEST BHD
0.370 MYR2.78%0.010 MYR
Mua
2.338M865.097K MYR997.456M MYR−0.05 MYR
FAJARFAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.265 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
61.3K16.245K MYR195.893M MYR25.980.01 MYR243
GADANGGADANG HOLDINGS BHD
0.290 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
288K83.52K MYR211.138M MYR−0.01 MYR
GAMUDAGAMUDA BHD
4.250 MYR3.16%0.130 MYR
Sức mua mạnh
2.492M10.591M MYR11.308B MYR6.070.71 MYR3.895K
GBGAQRSGABUNGAN AQRS BERHAD
0.280 MYR1.82%0.005 MYR
Mua
328.5K91.98K MYR151.976M MYR9.790.03 MYR183
GKENTGEORGE KENT (M) BHD
0.440 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
7.1K3.124K MYR229.662M MYR8.350.05 MYR374
HSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
0.535 MYR0.94%0.005 MYR
Mua
309.9K165.797K MYR265.349M MYR17.600.03 MYR860
IJMIJM CORPORATION BHD
1.610 MYR1.90%0.030 MYR
Sức mua mạnh
5.459M8.789M MYR5.805B MYR41.490.04 MYR2.878K
INGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
0.095 MYR−5.00%−0.005 MYR
Bán
110K10.45K MYR131.448M MYR3.990.02 MYR
IREKAIREKA CORPORATION BHD
0.500 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
10.1K5.05K MYR113.892M MYR1.560.32 MYR415
IWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.330 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
255.8K84.414K MYR303.972M MYR−0.04 MYR30
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
0.185 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
4.187M774.632K MYR410.577M MYR8.190.02 MYR124
KABKEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.315 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
6.126M1.93M MYR569.49M MYR185.290.00 MYR215
KENKEN HOLDINGS BHD
0.430 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
00 MYR77.115M MYR24.570.02 MYR
KERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.100 MYR−0.90%−0.010 MYR
Bán Mạnh
497.8K547.58K MYR1.389B MYR13.140.09 MYR2.249K
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
1.410 MYR−0.70%−0.010 MYR
Theo dõi
354.6K499.986K MYR906.64M MYR14.580.10 MYR411
KIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
0.725 MYR−3.33%−0.025 MYR
Bán Mạnh
3.3K2.393K MYR256.185M MYR−0.02 MYR
KNUSFORKNUSFORD BHD
0.580 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
00 MYR57.794M MYR−0.06 MYR
LEBTECHLEBTECH BERHAD
0.790 MYR9.72%0.070 MYR
Sức mua mạnh
3K2.37K MYR107.822M MYR112.860.01 MYR
LFECORPLFE CORPORATION BHD
0.140 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
445.4K62.356K MYR155.208M MYR233.330.00 MYR
M&GMARINE & GENERAL BERHAD
0.150 MYR7.14%0.010 MYR
Sức mua mạnh
1.01M151.515K MYR108.582M MYR18.290.01 MYR117
MELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.525 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
25.2K13.23K MYR61.113M MYR2.900.18 MYR
MENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
0.845 MYR−4.52%−0.040 MYR
Bán
204.3K172.634K MYR430.563M MYR29.860.03 MYR
MERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
1.050 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
500525 MYR67.515M MYR−0.13 MYR
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.040 MYR14.29%0.005 MYR
Bán
15K600 MYR61.061M MYR−0.01 MYR111
MITRAMITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.250 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
10.5K2.625K MYR190.244M MYR26.320.01 MYR546
MNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
0.300 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
808.6K242.58K MYR122.625M MYR26.790.01 MYR
MUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
0.185 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
423.6K78.366K MYR347.013M MYR14.020.01 MYR500
MUHIBAHMUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
0.635 MYR2.42%0.015 MYR
Bán
1.755M1.114M MYR460.482M MYR−0.02 MYR1.05K
NAIMNAIM HOLDINGS BHD
0.500 MYR1.01%0.005 MYR
Bán
13.8K6.9K MYR250.372M MYR25.640.02 MYR
OCKOCK GROUP BERHAD
0.390 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
1.491M581.646K MYR411.331M MYR12.230.03 MYR3.805K
OIBORIENTAL INTEREST BHD
1.090 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
113.8K124.042K MYR506.387M MYR7.150.15 MYR
PESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
0.170 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
1.566M266.169K MYR118.148M MYR−0.01 MYR
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
0.205 MYR2.50%0.005 MYR
Bán
3.347M686.074K MYR202.606M MYR−0.08 MYR
PLSPLS PLANTATIONS BERHAD
0.805 MYR1.90%0.015 MYR
Mua
41.1K33.086K MYR353.895M MYR21.880.04 MYR511
PRTASCOPROTASCO BHD
0.170 MYR6.25%0.010 MYR
Mua
1K170 MYR81.896M MYR−0.06 MYR1.411K
PTARASPINTARAS JAYA BHD
1.670 MYR−1.18%−0.020 MYR
Bán Mạnh
00 MYR280.312M MYR16.210.10 MYR
RENEUCORENEUCO BERHAD
0.220 MYR12.82%0.025 MYR
Mua
14.127M3.108M MYR129.568M MYR41.510.01 MYR
RPLANETREDPLANET BERHAD
0.240 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00 MYR35.067M MYR7.820.03 MYR
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
0.040 MYR−11.11%−0.005 MYR
Bán Mạnh
51.6K2.064K MYR42.964M MYR−0.00 MYR
SENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.110 MYR−8.33%−0.010 MYR
Bán
989.2K108.812K MYR85.91M MYR−0.46 MYR
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
2.580 MYR1.57%0.040 MYR
Sức mua mạnh
1.089M2.809M MYR2.064B MYR64.500.04 MYR356
SIABSIAB HOLDINGS BERHAD
0.130 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
429.8K55.874K MYR63.652M MYR−0.04 MYR
SINARANSINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.055 MYR−15.38%−0.010 MYR
Bán Mạnh
164.9K9.07K MYR50.323M MYR−0.01 MYR
SLVESTSOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.030 MYR3.00%0.030 MYR
Sức mua mạnh
1.338M1.378M MYR687.581M MYR37.870.03 MYR187
SNCSAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.170 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
252K42.84K MYR42.428M MYR−0.08 MYR
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.640 MYR−0.61%−0.010 MYR
Bán
2.2K3.608K MYR2.115B MYR16.470.10 MYR
SUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
0.795 MYR4.61%0.035 MYR
Sức mua mạnh
8.518M6.772M MYR372.06M MYR76
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
0.180 MYR−2.70%−0.005 MYR
Bán
65.8K11.844K MYR57.029M MYR−0.11 MYR212
TRCTRC SYNERGY BHD
0.330 MYR1.54%0.005 MYR
Mua
259.8K85.734K MYR152.487M MYR6.980.05 MYR821
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
0.185 MYR−2.63%−0.005 MYR
Bán Mạnh
35.4K6.549K MYR32.273M MYR−0.04 MYR
UWCUWC BERHAD
3.040 MYR0.66%0.020 MYR
Theo dõi
1.472M4.475M MYR3.349B MYR31.310.10 MYR677
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.065 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
3.881M252.246K MYR62.992M MYR−0.07 MYR
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.050 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
567.1K28.355K MYR102.298M MYR−0.01 MYR
VLBVESTLAND BERHAD
0.365 MYR−2.67%−0.010 MYR
Bán Mạnh
971.2K354.488K MYR344.673M MYR219
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
0.410 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
907.8K372.198K MYR575.255M MYR4.570.09 MYR2.091K
ZECONZECON BHD
0.410 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
00 MYR60.435M MYR−0.03 MYR170
ZELANZELAN BHD
0.025 MYR−16.67%−0.005 MYR
Bán
8.1K203 MYR21.123M MYR−0.01 MYR