Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: kỹ sư & xây dựng

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, kỹ sư & xây dựng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như GAMUDA BHD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như SC ESTATE BUILDER BERHAD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GAMUDAGAMUDA BHD
16.149 B MYR5.870 MYR+0.69%2.182 M0.3718.430.32 MYR−54.67%2.06%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IJMIJM CORPORATION BHD
8.978 B MYR2.480 MYR−0.40%3.808 M0.4327.370.09 MYR+133.51%2.41%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
4.19 B MYR3.240 MYR−0.31%1.109 M0.3927.910.12 MYR+16.57%1.85%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
2.311 B MYR1.830 MYR0.00%78.6 K0.1217.450.10 MYR+25.33%4.37%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
2.022 B MYR3.020 MYR−0.33%522.3 K0.3521.250.14 MYR+67.37%1.32%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SSFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
2.004 B MYR0.855 MYR+2.40%2.947 M0.4753.770.02 MYR+14.39%0.48%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EEKOVESTEKOVEST BHD
1.379 B MYR0.465 MYR0.00%6.784 M0.28−0.06 MYR−17.25%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SLVESTSOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.109 B MYR1.670 MYR+1.21%3.129 M0.8739.670.04 MYR+54.78%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PPLINTASPROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST
1.056 B MYR0.965 MYR+0.52%259.7 K0.420.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KABKINERGY ADVANCEMENT BERHAD
754.81 M MYR0.370 MYR−2.63%3.423 M0.5535.580.01 MYR+511.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMUHIBAHMUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
740.992 M MYR1.030 MYR+0.98%827.4 K0.33−0.01 MYR+51.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
EECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
737.1 M MYR0.520 MYR0.00%1.984 M0.18−0.02 MYR+37.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
736.606 M MYR0.530 MYR+0.95%2.7 M0.52−0.18 MYR−299.89%0.95%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
IIWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
723.085 M MYR0.780 MYR−0.64%4.973 M0.51−0.01 MYR+80.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OOCKOCK GROUP BERHAD
680.264 M MYR0.635 MYR−0.78%911.7 K0.2416.980.04 MYR+17.24%1.56%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NNAIMNAIM HOLDINGS BHD
585.87 M MYR1.200 MYR+2.56%1.051 M0.3617.140.07 MYR+41.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OOIBORIENTAL INTEREST BHD
585.365 M MYR1.260 MYR0.00%15.6 K0.627.380.17 MYR+12.01%3.97%Dịch vụ Công nghiệp
SSENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
554.509 M MYR0.695 MYR−2.11%5.928 M0.1720.380.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HHSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
528.819 M MYR1.050 MYR+0.96%138.8 K0.1425.610.04 MYR+34.87%0.88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KKIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
515.91 M MYR1.450 MYR−0.68%44.7 K0.0572.500.02 MYR0.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
497.431 M MYR1.180 MYR−0.84%149.1 K0.2451.530.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
443.374 M MYR0.850 MYR+0.59%865.2 K0.9518.810.05 MYR+77.25%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
341.601 M MYR0.780 MYR+1.96%3.282 M0.4430.230.03 MYR+130.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
341.104 M MYR0.675 MYR+1.50%727.4 K0.3022.130.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VVLBVESTLAND BERHAD
339.951 M MYR0.370 MYR+2.78%1.289 M0.7912.590.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPLSPLS PLANTATIONS BERHAD
331.914 M MYR0.720 MYR−4.64%13.4 K0.77−0.09 MYR−2872.41%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
331.572 M MYR0.135 MYR+3.85%8.259 M0.3314.840.01 MYR−65.27%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GGADANGGADANG HOLDINGS BHD
316.707 M MYR0.445 MYR+2.30%1.121 M0.40−0.02 MYR−136.71%1.61%Dịch vụ Công nghiệp
PPTARASPINTARAS JAYA BHD
298.557 M MYR1.780 MYR−1.11%84 K0.49−0.02 MYR−119.98%2.78%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FFAJARFAJARBARU BUILDER GRP BHD
280.903 M MYR0.385 MYR+1.32%1.881 M0.34−0.00 MYR−145.10%1.32%Dịch vụ Công nghiệp
BBPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
263.187 M MYR0.410 MYR+5.13%15.54 M1.07−0.19 MYR+23.52%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GGKENTGEORGE KENT (M) BHD
255.76 M MYR0.490 MYR0.00%170.9 K0.18−0.02 MYR−133.59%3.57%Dịch vụ Công nghiệp
MMUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
253.249 M MYR0.135 MYR0.00%144.9 K0.30−0.03 MYR−309.09%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMINETECMINETECH RESOURCES BHD
249.857 M MYR0.140 MYR0.00%2.403 M0.14−0.00 MYR+67.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LLFECORPLFE CORPORATION BHD
238.355 M MYR0.230 MYR+6.98%4.358 M1.2818.850.01 MYR+1933.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMITRAMITRAJAYA HOLDINGS BHD
235.903 M MYR0.305 MYR−1.61%683.9 K0.5616.670.02 MYR+92.63%1.61%Dịch vụ Công nghiệp
TRCTRC SYNERGY BHD
228.73 M MYR0.495 MYR0.00%97.8 K0.069.200.05 MYR+13.74%2.42%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
212.489 M MYR0.215 MYR0.00%366.6 K0.15−0.31 MYR−13981.82%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
202.944 M MYR0.315 MYR+1.61%5.248 M0.41−0.00 MYR+92.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MM&GMARINE & GENERAL BERHAD
184.589 M MYR0.275 MYR+7.84%2.952 M0.9510.110.03 MYR+231.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GGBGAQRSGABUNGAN AQRS BERHAD
184.542 M MYR0.340 MYR0.00%2.02 M0.6915.600.02 MYR−30.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SSIABSIAB HOLDINGS BERHAD
183.081 M MYR0.130 MYR−3.70%410.4 K0.08−0.04 MYR−13.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
166.852 M MYR0.280 MYR−3.45%81.7 K0.27−0.06 MYR−36.30%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
AAZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
164.02 M MYR0.250 MYR0.00%1.502 M0.292.620.10 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPRTASCOPROTASCO BHD
149.34 M MYR0.305 MYR−1.61%1.361 M0.1622.760.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EEIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
129.03 M MYR0.325 MYR−5.80%123.6 K0.55−0.03 MYR−1.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBDBBINA DARULAMAN BHD
126.1 M MYR0.415 MYR0.00%834.7 K0.649.950.04 MYR+126.63%1.11%Dịch vụ Công nghiệp
PPESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
125.098 M MYR0.185 MYR+2.78%1.136 M3.6313.500.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
122.266 M MYR0.125 MYR+4.17%864.4 K0.38−0.06 MYR−31.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RENEUCORENEUCO BERHAD
119.96 M MYR0.115 MYR+9.52%7.813 M0.29−0.22 MYR−482.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KKENKEN HOLDINGS BHD
109.395 M MYR0.610 MYR0.00%3 K0.2910.220.06 MYR+135.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IINGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
106.161 M MYR0.065 MYR−7.14%487.023 M2.726.190.01 MYR−55.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GGLXTGLOSTREXT BERHAD
105.831 M MYR0.265 MYR+1.92%3.618 M0.300.00%Dịch vụ Công nghiệp
LLEBTECHLEBTECH BERHAD
94.174 M MYR0.690 MYR0.00%00.00191.670.00 MYR+176.92%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
91.499 M MYR0.085 MYR+13.33%5.811 M2.39−0.07 MYR−16525.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCRESBLDCREST BUILDER HOLDINGS BHD
90.78 M MYR0.565 MYR+0.89%218.1 K0.78−0.23 MYR−151.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
85.544 M MYR0.270 MYR+1.89%120.1 K0.19−0.03 MYR+73.35%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPGBPROPEL GLOBAL BERHAD
84.482 M MYR0.135 MYR+8.00%180.1 K0.6027.550.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
81.838 M MYR0.040 MYR0.00%51 K0.07−0.02 MYR+74.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KKNUSFORKNUSFORD BHD
76.727 M MYR0.770 MYR−0.65%30 K0.537.920.10 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZECONZECON BHD
62.646 M MYR0.430 MYR+1.18%30 K0.1329.860.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IREKAIREKA CORPORATION BHD
62.641 M MYR0.275 MYR−1.79%159.6 K2.30−0.64 MYR−300.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
60.531 M MYR0.535 MYR+2.88%5.1 K0.815.560.10 MYR−46.85%1.92%Dịch vụ Công nghiệp
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
58.146 M MYR0.060 MYR0.00%4.194 M1.80−0.10 MYR−39.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSGBHDSUPERGENICS BERHAD
57.845 M MYR0.500 MYR0.00%0227.270.00 MYR+1000.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
55.941 M MYR0.870 MYR−1.14%10.3 K8.51−0.03 MYR+77.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZELANZELAN BHD
50.695 M MYR0.060 MYR0.00%1.006 M1.010.770.08 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RRPLANETREDPLANET BERHAD
47.691 M MYR0.280 MYR0.00%00.0013.150.02 MYR−43.35%2.50%Dịch vụ Công nghiệp
RRGSRAY GO SOLAR HOLDINGS BERHAD
45.9 M MYR0.180 MYR0.00%0−0.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
45.581 M MYR0.260 MYR+1.96%126.6 K0.1913.000.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
45.357 M MYR0.270 MYR+3.85%43 K1.152.960.09 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MPIREMPIRE GLOBAL BERHAD
43.426 M MYR0.145 MYR0.00%10 K0.38−0.02 MYR+77.41%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
40.923 M MYR0.015 MYR+50.00%51.2 K0.11−0.00 MYR+50.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
35.846 M MYR0.500 MYR−2.91%188.1 K2.4322.420.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HHANDALHANDAL ENERGY BERHAD
32.826 M MYR0.080 MYR0.00%1.038 M0.845.840.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
25.243 M MYR0.060 MYR0.00%235.6 K4.43−0.08 MYR−47.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AAGESAGESON BERHAD
24.933 M MYR0.100 MYR+25.00%34.015 M18.4134.480.00 MYR−97.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCHBCRITICAL HOLDINGS BERHAD
0.880 MYR+1.73%565.1 K0.22Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
JJTGROUPJATI TINGGI GROUP BERHAD
0.315 MYR0.00%1.318 M0.43Dịch vụ Công nghiệp