Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

67
Cổ phiếu
41.942B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.569M
Khối lượng
+1.53%
Thay đổi
+1.42%
Hiệu suất Tháng
+28.45%
Hiệu suất Năm
−3.46%
Hiệu suất YTD
          
ADVCON ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.33-1.52%-0.01Sức bán mạnh81.700K134.122M24.630.01
AGES AGESON BERHAD
0.086.67%0.01Bán1.158M97.398M3.120.03
AMPROP AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.890.00%0.00Mua6.900K1.139B-0.01158.00
ARK ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.47-1.04%-0.01Bán16.700K30.056M-0.029.00
AWC AWC BERHAD
0.510.00%0.00Bán109.400K158.222M-0.03
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.232.17%0.01Bán21.000K140.119M-0.02
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.143.57%0.01Sức mua mạnh1.243M123.118M-0.04114.00
BINTAI BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.690.73%0.01Mua21.809M248.230M-0.02
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.050.00%0.00Bán2.907M85.322M-0.05
BREM BREM HOLDINGS BHD
0.74-0.67%-0.01Bán7.000K255.385M9.480.08
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.291.75%0.01Bán290.700K51.837M-0.02
CRESBLD CREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.560.00%0.00Bán7.000K91.591M-0.43
DKLS DKLS INDUSTRIES BHD
1.710.00%0.00Mua0158.516M8.540.20307.00
ECONBHD ECONPILE HOLDINGS BHD
0.40-1.25%-0.01Bán176.800K552.825M-0.00470.00
EKOVEST EKOVEST BHD
0.39-1.27%-0.01Bán3.773M1.051B24.220.02
GADANG GADANG HOLDINGS BHD
0.380.00%0.00Bán125.800K273.023M26.600.01
GAMUDA GAMUDA BHD
3.06-0.33%-0.01Mua478.900K7.515B21.060.146115.00
GBGAQRS GABUNGAN AQRS BERHAD
0.55-0.91%-0.01Mua446.200K295.810M15.400.04304.00
HOHUP HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.38-1.30%-0.01Sức bán mạnh25.000K190.521M7.790.05
HSL HOCK SENG LEE BHD
0.970.00%0.00Mua73.000K530.284M15.460.061200.00
HSSEB HSS ENGINEERS BERHAD
0.560.89%0.01Mua613.800K267.766M28.880.02
IJM IJM CORPORATION BHD
1.83-1.61%-0.03Bán363.500K6.570B13.310.143796.00
IREKA IREKA CORPORATION BHD
0.650.00%0.00Mua3.100M140.685M-0.13414.00
IWCITY ISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.37-1.33%-0.01Bán197.800K336.212M-0.0246.00
JAKS JAKS RESOURCES BERHAD
0.47-1.04%-0.01Bán7.907M959.889M-0.08146.00
KAB KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.415.06%0.02Mua64.035M652.386M111.760.00186.00
KEN KEN HOLDINGS BHD
0.63-0.79%-0.01Bán9.000K110.292M6.350.10
KERJAYA KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.200.00%0.00Bán57.800K1.487B16.670.081794.00
KIMLUN KIMLUN CORPORATION BERHAD
0.800.00%0.00Bán44.000K279.153M12.140.07
KKB KKB ENGINEERING BHD
1.300.00%0.00Bán29.300K335.130M18.110.071062.00
KNUSFOR KNUSFORD BHD
0.72-0.69%-0.01Bán6.800K70.748M20.940.03
LEBTECH LEBTECH BERHAD
0.940.00%0.00Bán0128.977M-0.0833.00
LFECORP LFE CORPORATION BHD
0.143.70%0.01Bán30.000K112.189M-0.00
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh80.000K86.865M9.020.01
MEGASUN MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh160.900K71.047M-0.04
MELATI MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.570.00%0.00Bán066.352M21.590.03
MITRA MITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.250.00%0.00Theo dõi29.900K201.605M26.340.01700.00
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.18-2.70%-0.01Sức bán mạnh191.300K120.040M-0.0720023.00
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
0.91-0.55%-0.01Bán177.000K444.770M-0.251050.00
NAIM NAIM HOLDINGS BHD
0.63-0.79%-0.01Bán104.900K315.468M5.330.12
OIB ORIENTAL INTEREST BHD
0.88-3.85%-0.04Bán35.400K411.149M
PESONA PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.242.08%0.01Mua297.900K166.797M-0.02
PESTECH PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.04-0.95%-0.01Mua1.095M791.619M11.940.09
PJBUMI PJBUMI BHD
0.411.25%0.01Bán929.000K31.160M316.670.00
PLS PLS PLANTATIONS BERHAD
0.921.10%0.01Bán7.500K361.689M45.020.03
PRTASCO PROTASCO BHD
0.230.00%0.00Bán76.600K110.800M-0.05
PTARAS PINTARAS JAYA BHD
2.75-1.43%-0.04Mua2.000K456.128M7.110.39
RPLANET REDPLANET BERHAD
0.320.00%0.00Bán079.698M8.670.04
SEB SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.950.00%0.00Mua075.697M-0.03
SENDAI EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.210.00%0.00Bán84.000K164.010M-0.15
SERBADK SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.34-1.47%-0.01Bán18.577M1.243B1.940.17
SINARAN SINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.070.00%0.00Bán749.200K52.786M-0.01
SLVEST SOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.310.00%0.00Mua748.100K856.501M42.300.03168.00
STELLA STELLA HOLDINGS BERHAD
0.94-0.53%-0.01Bán23.000K62.645M16.120.06
SUNCON SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.640.00%0.00Bán1.400K2.050B24.770.061781.00
SYCAL SYCAL VENTURES BHD
0.200.00%0.00Bán081.183M-0.00
TJSETIA TUJU SETIA BERHAD
0.520.00%0.00Bán35.000K
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.060.00%0.00Mua2.667M40.137M-0.05
TRC TRC SYNERGY BHD
0.35-1.41%-0.01Sức bán mạnh352.800K167.308M6.620.05
TSRCAP TSR CAPITAL BHD
0.240.00%0.00Bán198.400K42.740M3.540.07
UNIMECH UNIMECH GROUP BHD
1.43-2.05%-0.03Sức bán mạnh3.000K211.219M10.830.13
UWC UWC BERHAD
6.062.19%0.13Sức mua mạnh1.293M6.494B71.000.08
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.130.00%0.00Bán977.000K132.998M-0.00
WCT WCT HOLDINGS BERHAD
0.57-1.72%-0.01Mua498.300K786.569M-0.082362.00
WIDAD WIDAD GROUP BERHAD
0.370.00%0.00Bán3.971M1.026B416.670.00
ZECON ZECON BHD
0.420.00%0.00Bán30.000K61.971M-0.03
ZELAN ZELAN BHD
0.12-4.00%-0.01Bán2.298M105.615M3.060.04
Tải thêm